Problem Çözmede Harika Teknik: 6 Şapkalı Düşünme Yöntemi

Modern çağda, özellikle teknolojide yaşanan son gelişmelerle birlikte hayatın akışı eskiye oranla çok daha hızlı ilerlemektedir. Hayatın bu denli hızlı aktığı günümüzde, insanlar bu akışa ayak uydurmaya çalışıyorlar. Bu da beraberinde sayısız problemi getiriyor. İnsanlar gün içinde aynı anda birçok işi yapmak zorunda olduklarından ya yapmaları gereken işe ya da kendilerine yeteri kadar vakit ayıramıyorlar. Gündelik yaşamın karmaşası içinde bu zorluklarla baş edemiyorsanız, bu sizi hayatın çeşitli alanlarında dezavantajlı hale getirir. Yaşadığınız her sorunun bir amacı vardır. Bu amaç bir fırsata dönüşebilir. Sorunlar, tipik olarak hayatınızı, kendinizi ve koşullarınıza ilişkin düşüncelerinizi geliştirmenize yardımcı olabilecek fırsatlardır. Bununla birlikte, öncelikle açık bir kalp ve zihinle bu sorunları kucaklamanız gerekir.

Edward de Bono’nun Altı Şapkalı Düşünme Yöntemi, aksilik, engeller ve engelleri çok daha optimal yollarla ele almanıza yardımcı olacaktır. Tek tek veya takım ortamında kullanılabilecek etkili bir problem çözme kolaylığı sunar. Bu teknik özellikle iş, meslek ve yaşamlarındaki günlük zorlukları ele alan bireyleri hedef almaktadır. Bu nedenle, şu anda bir dizi problemle uğraşıyorsanız, Altı Şapkalı Düşünme yöntemi ilham için mükemmel bir kaynak olabilir. Bu, soruNlarla size daha uygun yollarla rehberlik etmenize yardımcı olabilir.

Altı Şapkalı Düşünme yönteminin temelinde, düşünceleri altı farklı bakışı simgeleyen farklı renklerdeki şapkaları takarak analiz etmek ve yaratıcılığı geliştirmek vardır. Bu şapkaların özelliklerine ve renklerine bakacak olursak:

BEYAZ ŞAPKA
Tarafsızdır,saflığı temsil eder. Görüşülen konu ile ilgili net bilgileri ortaya koyar.

MAVİ ŞAPKA
Serinkanlı şapkadır. Düşünce sürecini gözden geçirmek ve karar vermek için kullanılır. Tüm tartışılanlar üzerine düşünülüp bir karara varılır.

SARI ŞAPKA
İyimser şapkadır. O kararın alınması durumunda gelecek avantajları, iyi yanları ortaya koyar.

YEŞİL ŞAPKA
Yenilikçidir, yaratıcılığı ve üretkenliği temsil eder. Alternatif bakış açıları geliştirir. Yeni fikirler oluşturur.

KIRMIZI ŞAPKA
Duygusal şapkadır. Görüşülen konu ile ilgili hiçbir dayanağı olmadan sezgi ve fikirler ortaya konur.

SİYAH ŞAPKA
Kötümser şapkadır. Eleştiri ve olumsuz görüşler ile konunun gelecekte doğuracağı riskleri ortaya koyar.

Takımlar, bu şapkaları herhangi bir sırada bir tartışma esnasında kullanabilir, ancak genellikle sıralama mavi, beyaz, yeşil, sarı, kırmızı ve nihayetinde siyah renktedir. Bu sıralama tartışmayı düzenler:

Mavi: Sürece başlayın.
Beyaz: Gerçekleri gözden geçirin.
Yeşil: Yargı olmadan yeni fikirler üretin.
Sarı: Avantajlara odaklanın.
Kırmızı: Herhangi bir fikir olmaksızın duygusal tepkiler ile düşünün.
Siyah: Yeni fikirlerin uygulanabilirliğini test etmek için faydalar araştırıldıktan sonra eleştirel
düşünmeyi uygulayın.

Tartışmada bir şapka tekrar ortaya çıkabilir. Örneğin, gerçekler (beyaz) ortaya konduktan sonra, daha fazla süreç (mavi) uygulanabilir veya avantajlar (sarı) ve dezavantajlar (siyah) tartışıldıktan sonra yeni fikirler (yeşil) ortaya çıkabilir.

Sedanur Özkurtuluş

Youthall şirketler ile gençleri bir araya getiren profesyonel ağ ve yeni nesil işveren markası platformudur.