Hukuk Fakültesi Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Hukuk Fakültesi, öğrencilere 4 yıllık eğitim süresince temelde ulusal aynı zamanda uluslararası hukuk eğitimi vererek, öğrencilerin hukuk normlarını öğrenmiş, evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş ve hukuksal sorunları çözme yeteneği kazanmış nitelikli birer hukukçu olmasını amaçlayan bir lisans eğitimi vermektedir. 

Hukuk Fakültesinde Alınan Dersler Nelerdir?

Hukuk Fakültesinde, günümüzde uygulanan hukukun eğitimi ve bu hukuku anlayıp, kavrayabilmemiz ve ayrıca kültürel olarak gelişimimiz için de hukukun tarihsel gelişimi ile ilgili dersler verilir. Seçmeli dersleri dışında genellikle hukuk fakültesinde verilen dersler şu şekildedir; 

1.Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf 4. Sınıf
Medeni Hukuk  

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Borçlar Hukuku Özel Hükümler Ceza Usul Hukuku
Anayasa Hukuku Ceza Hukuku Genel Hükümler Ceza Hukuku Özel Hükümler Uluslararası Özel Hukuk
İktisata Giriş Türk Hukuk Tarihi Vergi Hukuku Miras Hukuku
Hukuka Giriş Uluslararası Hukuk Eşya Hukuku İcra/İflas Hukuku
Genel Kamu Hukuku İdare Hukuku Medeni Usul Hukuku Deniz Ticaret Hukuku
  İnsan Hakları Hukuku İdari Yargılama Hukuku  
  Hukuk Felsefesi Ticaret Hukuku  

Bu dersler dışında adli tıp, deniz ticareti hukuku, roma tarihi, rekabet hukuku, tüketici hukuku gibi birçok seçmeli ders bulunmaktadır. Bu seçmeli dersler, hukuk fakültesinde bulunan eğitim kadrosuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.


Hukuk Fakültesi Mezunu İçin İş Olanakları Nelerdir?

Hukuk Fakültesinden mezun olan bir kişi, aslında her alana yönelebilecek serbestliğe sahiptir. Çünkü, Hukuki düzenlemeler neredeyse her alanda mevcuttur. Hukuk mezunu kişiler genellikle avukatlık mesleğine yönelim göstermektedirler.Kısaca hukuk fakültesi mezunlarının yapabileceği meslekler şu şekilde sıralanabilir;

 • Avukatlık
 • Hakimlik/Savcılık
 • Noterlik
 • İcra Dairesi Müdürlüğü
 • SPK Uzman Hukukçu / Hukukçu
 • Hukuk Müşavirliği
 • Marka ve Patent Vekilliği
 • Akademisyen
 • Uzlaştırmacı

Hukuk Fakültesi Mezunları Hangi Sektörde Çalışmaktadırlar?

Hukuk fakültesi mezunları genellikle hizmet sektöründe çalışmaktadırlar. Verdikleri hizmet hukuk hizmetidir. Örneğin, avukatlar hukuki danışmanlık ve savunmanlık hizmeti vermektedirler.


Hukuk Fakültesi Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Bu alan kişinin seçimine göre şekillenecektir. Örneğin bir hakim hangi mahkemede görev yapmakta ise  o mahkemenin önüne gelen uyuşmazlıklar alanında uzmandır. 

Yukarıda bahsetmiş olduğum mesleklerden çalışma alanı en geniş olan meslek avukatlık mesleğidir. Bunun sebebi, yaşamın ve ticaretin olduğu her yerde hukukun olması ve hukukun olması ile beraber hukuki uyuşmazlıkların yaşanmasıdır. Örneğin, termik santralin olduğu yerde enerji hukuku, iki rekabetçi şirketin olduğu yerde rekabet hukuku, denizde deniz hukuku eğer ki ticaret varsa deniz ticaret hukuku , havada havacılık hukuku vardır. Kısaca hukuk düzenleyici etkisini her alanda göstermektedir. Avukatlar da istedikleri alanda uzmanlaşarak istedikleri alanda çalışabilirler. Bu alanlara birkaç örnek vermek gerekirse;

 • Vergi Hukuku,
 • Birleşme ve Devralma Hukuku,
 • Rekabet Hukuku, 
 • Enerji Hukuku,
 • Telekomünikasyon Hukuku,
 • Hukuki Risk Yönetimi,
 • Bankacılık Hukuku,
 • Aile Hukuku örnekleri verilebilir.

İlginizi çekebilir: Bilgisayar Mühendisliği Nedir? Çalışma Alanları Nelerdir?

Youthall’u takip et iş ve staj ilanlarını da kaçırma!

Bir yanıt yazın