Bakanlık Staj Başvuruları 2020 – Tarih ve Detayları

Bakanlık’ta çalışmak isteyenler için bakanlık staj başvuruları ile ilgili tüm detayları 2020 yılı bakanlık staj yönergelerini, bakanlık staj başlama tarihlerini ve detaylı bilgileri sizin için listeledik. İşte bakanlık staj başvuruları 2020!


1. T.C İçişleri Bakanlığı Staj Başvurusu

 • Yaz Staj Dönemi : (Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül)

Yaz Staj Dönemi Başvuru Tarihi : 1 Mart – 1 Mayıs tarihleri arasındadır. Staj başvuru sonuçları 1 – 30 Mayıs tarihleri arasında mülakat değerlendirmesi yapıldıktan sonra www.goc.gov.tr / www.gam.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

 • Kış Staj Dönemi : (Aralık-Ocak-Şubat)

Kış Staj Dönemi Başvuru Tarihi : 1 Eylül -1 Kasım tarihleri arasındadır. Staj başvuru sonuçları 1 – 30 Kasım tarihleri arasında mülakat değerlendirmesi yapıldıktan sonra www.goc.gov.tr / www.gam.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

Staja başvuru yapabilmek için gerekli belgeler ve detaylı bilgiye link üzerinden erişebilirsiniz.


2. T.C Dışişleri Bakanlığı Staj Başvurusu

Başvurular sadece E-DEVLET SİSTEMİ üzerinden online olarak alınacaktır.

T.C Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi;

Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Üniversitelerin “Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Hukuk, İktisat, İşletme, Tarih ve Sosyoloji” bölümlerinden birinde öğrenim görüyor olmak
 • Lisans (başvuru tarihi itibariyle, üçüncü veya dördüncü sınıfa başlamış olmak veya son bir yıl içinde mezun olmak) veya lisansüstü öğrencisi olmak
 • En az bir yabancı dili ileri düzeyde bilmek
 • Başvuru tarihleri itibariyle dörtlük sistemde en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak

Staja başvuru yapabilmek için gerekli belgeler ve detaylı bilgiye link üzerinden erişebilirsiniz.


3. T.C Ticaret Bakanlığı Staj Başvurusu

Üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında okumakta olan öğrenciler, Zorunlu Staj yapmaları gerektiğini belgelemeleri koşuluyla Ticaret Bakanlığı’nda staj yapabilirler. Staj yapmak isteyen öğrencilerin;
 • nüfus cüzdanı örneği
 • sabıka kayıt belgesi
 • öğrenci belgesi
 • okulca onaylı ders programı ve transkript
 • özgeçmiş
 • staj yapmak istenilen konuya ilişkin açıklayıcı bir dilekçe
ile Personel Daire Başkanlığı Eğitim ve Sınav Şubesi”ne Mayıs ayı içerisinde müracaatlarını yapmaları mümkün bulunmaktadır.
2020 yılında Bakanlığımız Merkez ve Taşra Birimleri tarafından gerçekleştirilecek olan staj işlemleri ile ilgili olarak hazırlanan Bilgi Broşürü ekte yer almaktadır.

4. T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Staj Başvurusu

Staj başvuruları 1 Şubat-30 Nisan tarihleri arasında yapılır. Staj dönemleri; yükseköğretim kurumlarında okumakta olan öğrenciler için Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını, yeni mezun olmuş öğrenciler için tüm yılı kapsar.

Staja başvuru yapabilmek için gerekli belgeler ve detaylı bilgiye link üzerinden erişebilirsiniz.


5. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Staj Başvurusu

Staj İçin İstenilen Belgeler:

1-Öğrencinin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan veya e-devlet uygulaması üzerinden alacağı; öğrenim gördüğü bölüm, sınıf ve halen öğrenime devam ettiğini belirten resmi belge (Öğrenim Belgesi),

2-Stajın zorunlu olduğuna dair resmi yazı – Üniversiteden alınacak bu form veya yazıda, staj yapılacak süre içerisinde Üniversitenin öğrenciyi, “işyeri kazası ve meslek hastalıklarına karşı” SGK primlerini yatırmak suretiyle sigortalatacağı bilgisinin yer alması ve bu formun 3 nüsha düzenlenerek Üniversite yetkilisince ıslak imza ile imzalanması (ıslak imzalı 3 nüsha zorunlu staj formunun sunulması gerekmektedir.)

3-T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi

4-Ekte bulunan matbu staj başvuru formunun eksiksiz doldurarak öğrenci tarafından imzalanması, başlık kısmına “İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü” yazılması

Staj başvuruları, başvuru tarihinden itibaren yaklaşık olarak 15 gün içerisinde sonuçlandırılmakta ve başvuruların sonuçları, kabul ya da red durumuna bakılmaksızın öğrencilere resmi yazı ile bildirilmektedir.

Staja başvuru yapabilmek için staj formuna link üzerinden erişebilirsiniz.


6. T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı Staj Başvurusu

Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında (1. Dönem) mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencilerinden zorunlu mesleki eğitim veya yaz dönemi stajı bulunan öğrenciler ile üniversitelerin ve yüksekokulların son sınıf öğrencileri ve ara sınıf öğrencilerinden staj zorunluluğu olan öğrenciler staj yapabileceklerdir. Bakanlığın merkez teşkilatında staj yapmak isteyen öğrencilerin,  Staj Başvuru Formu’na öğrenim gördükleri okuldan alacakları öğrenci belgesi ve not dökümünü (transkript) ekleyerek, 01 Mayıs – 15 Haziran tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir.

Stajı zorunlu olan öğrenciler, okuldan aldıkları staj zorunluluğunu ve staj sürelerini belirten belgeyi başvuru formuna eklemek zorundadır. Belgelerin eksik düzenlenmesi durumunda başvurular geçerli sayılmayacaktır.

Başvurular Staj Kabul ve Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve başvurusu kabul edilen öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenecektir.

a) Staj dosyası (Sadece stajı zorunlu olan öğrenciler için)

b) Adli sicil belgesi

c) Nüfus cüzdanı sureti

ç) 2 adet fotoğraf (vesikalık)

Staj başvuru formu ve diğer başvuru detaylarına link üzerinden erişebilirsiniz.


7. T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Staj Başvurusu,

2020 yılı için staj başvuru tarihleri 02.01.2020-31.01.2020 arasındadır. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak olup, başvuru tarihleri dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir.

 • Başvurular kuruma bizzat yapılacak olup Faks, Posta vb. yollarla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru detaylarına link üzerinden erişebilirsiniz.


İlgini Çekebilir: Kişisel Gelişim Üzerine 12 Film Önerisi

Youthall’u takip et iş ve staj ilanlarını kaçırma.

Youthall şirketler ile gençleri bir araya getiren profesyonel ağ ve yeni nesil işveren markası platformudur.