Sağlıksız Şirket Kültürünün 7 Belirtisi

Uzun eğitimler ve çabaların ardından istenilen statüye ulaşmak oldukça zor olabilir. Bu çabalardan sonra işin beklentileri karşılaması önemlidir. Günümüzde iş ve iş arkadaşlarımızla geçirdiğimiz zaman, sosyal yaşantımız ve psikolojimiz üzerinde önemli etkilere sahiptir. Her şirket, bir kültüre sahiptir; bu kültür iyi veya kötü olabilir. Bu yazıda, iş ve sosyal yaşamımızda büyük sorunlara yol açabilen sağlıksız şirket kültürünün 7 özelliğinden bahsedeceğim.

1. Yardım İstemenin Yadırganması

Farklı şirketlerin sektörleri aynı olsa dahi kullandığı sistemler ve yöntemleri farklı olabilir. Bu şirkete yeni girmiş birisi olarak doğal olarak tüm bunlara yabancısınız. Sisteme alışmak ve verimli olmak amacıyla yardım istemeniz yadırganır. Bu özelliğiniz şirket içinde dillendirilir ve ötekileştirilmenize neden olur.

2. Yenilikçi Fikirlerinizin Önemsenmemesi

Kişiler her çalıştığı işte farklı insanlarla, sistemler ve problemlerle karşı karşıya gelirler. Bütün bu zorluklar çalışanın kendine yeni özellikler katmasına yardımcı olur. Bunlar sonucunda her yeni işte birikimleriniz sonucu var olan sisteme yenilikçi ve çok daha iyi sonuçlar alınabilecek önerilerinize dikkat edilmez ve önemsenmez. Bu gibi şirketlerde yeni fikirlerinizi kendinize saklamanız işverenleri daha mutlu fakat sizi daha mutsuz eder.

3. Başarısızlığın Sebebinin Aranmaması

Bu özelliğe sahip şirketlerde başarısızlıkların asıl nedeni sorgulanmaz. Başarısızlığa sebebiyet veren durum ve koşullar asla masaya yatırılmaz. Eğer tartışılmaya başlandıysa bile asıl duruma sebebiyet verenler başkalarını suçlarlar ve kendilerini bu durumun hiçbir yerinde görmezler.

4. Ekip İçi Güvensizlik Yaşanması

Bir şirkette birçok farklı konuda uzmanlaşmış kişilerden oluşan ekipler vardır. Sağlıksız kültüre sahip şirketlerde zaten belirgin olan yarış ve birbirini ezme gibi konular özellikle bazı dönemlerde zirve yapar. Bu zamanda ekip içlerinde yaşanan güvensizlikler son derece tehlikelidir. Ekip olarak takım çalışmasına alışkın olmayan ve kendini öne çıkarmaya çalışan kişiler bu aşamada kendilerini açık şekilde belli ederler. 

5. Psikolojik Şiddet Uygunlanması

Mobbing şu sıralar iş hayatına atılan herkesin duyduğu, bildiği ve maalesef ki yaşadığı bir durum. Sağlıksız şirket kültüründe çalışanların zorbalandığı, görevleri olmasa dahi sorumlu tutulduğu, ifadelerine ve düşüncelerine önem verilmediği, kişinin sözlü veya fiziksel tacize maruz kaldığı ve rencide edilidiği her türlü durum ve davranışlar mobbing olarak ifade edilir. Bu gibi durumlarda mobbinge boyun eğmemelisiniz.

6. Şeffafsızlık

Sağlıksız şirket kültürünün olmazsa olmaz özelliği olan şeffafsızlık, bilginin ve karar verme süreçlerinin çalışanlardan gizlenmesi durumudur. Özellikle bu bilgilerin saklanması bazı çalışanlara daha çok bazılarına daha az bilgi verilmesi açısından çalışanın kendini güvende hissedememesine neden olur. Şeffafsızlık bilginin sınırlı sayıda ve statüdeki kişiler tarafından bilinmesi iş ortamında yine sağlıksız olan manipülasyonu da kolaylaştırır.

7. İş-Yaşam Dengesizliği

Çalışanların şirket kültüründen her ne kadar çoğunlukla iş hayatları etkilense de sosyal yaşamları da etkilenmektedir. Sağlıksız şirket kültüründe fazla mesai, görevi olmayan işlerin çalışanlara yüklenmesi, sosyal hayatın yok sayılması gibi birçok neden çalışanların iş-yaşam arasındaki dengeyi bozmalarına ve tamamen hayatlarının işten ibaret olmasına neden olur.

Size bu yazımda sağlıksız şirket kültürünün 7 özelliğinden bahsettim. Bu tarz özelliklere sahip şirketlerin zamanla azaldığı ve çalışanların daha mutlu ve verimli bir iş-yaşam dengesine sahip olduğu şirket kültürleri gelişir.

İlginizi çekebilir: Çalışanlara Güven ve İlham Kaynağı Olacak Otantik Liderlik

Youth Awards Blog Banner

Bir yanıt yazın