Siz Gerçekten (Etkili) İletişebilenlerden Misiniz?

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon anlamına gelen iletişim detaylı incelendiğinde çok daha alanı, duyguyu, anlatımı, iletimi, paylaşımı,anlamayı, problemlere yaklaşımı, çözümlemeyi, empatiyi vb. kapsamaktadır.

Etkili İletişim

Etkili iletişim insanların aralarında anlaşabilme, çatışmaları engelleme ve karşılıklı saygı çerçevesinde başarılı bir şekilde yürütebilme faaliyetidir.

İletişimi olumsuz yönde etkileyebilecek kavramlar, bilgi eksikliği, ego, çıkar ilişkisi vb. dir. Bunlardan en önemlisi bilgi eksikliğidir.

Bilgi eksikliği, hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadan, biliyormuş gibi davranılıp yanlış ve eksik aktarılan bilgidir. Yanlış ve eksik aktarılan bilgi yayılarak çok daha yanlış bilgiye dönüşebilir, çatışma ortamı yaratabilir sonucunda da iletişimsizliği doğurabilir. Bu yüzden eksik bilgiyle kesin yargılar oluşturulmamalı ve başkalarına aktarılmamalıdır. Yani aktarılan bilginin doğruluğuna dikkat edilmelidir, her edinilen bilgi direk iletilmemelidir.

Bir diğer önemli konu çıkar ilişkisidir. Karşınızdaki kişiyle iletişim kurarken ona kendi çıkarlarınız doğrultusunda bilgi aktarmamalı veya o yönde hissiyatlar oluşturmamalısınız. Eğer bu yönde bir bilgi aktarımı ve hissiyatı oluşturursanız direk olarak olumsuz, güvensiz ve hoş olmayan bir ortam yaratmış olursunuz. İletişimde güven çok önemlidir.

Doğru İletişim Kurmak İçin Davranış

 • Doğal davranılmalı
 • Empati kurabilmeli
 • Saygılı olunmalı
 • Karşıdakini kabul edebilmeli
 • Güven verebilmeli
 • Açık, net olabilmeli
 • Yargılayıcı tavırdan uzak durulmalı
 • İlgili ve farkındalıklı davranabilmeli
 • Uzlaşabilirliği olmalı
 • Ortak ihtiyaçlara yönelebilmeli

Konuşmacının Dikkat Etmesi Gereken Konular

 • Konuya hakim olmalı ve tecrübe sahibi olmalıdır.
 • Aktaracağı konuyu en uygun halde aktarmalıdır.
 • Doğru zamanda ve mekanda konuyu aktarmalıdır.
 • İyi bir tanımlama yapmalıdır.
 • Karşıdakini düşünerek, ona uygun bir hale getirerek konuyu iletmelidir.
 • Dinleyiciyle göz teması kurmalı, vücut diline dikkat etmelidir.

Dinleyicinin Dikkat Etmesi Gereken Konular

 • Dikkatini konuşmacıya vermeli
 • Konuşmacının sözünü kesmeden dinlemeli
 • Göz teması kurmalı
 • Dinlerken vereceği cevabı düşünmemeli
 • Son sözü söylemek için mücadele etmemeli
 • Yargılayıcı olmadan, önyargılı olmadan dinlemeli
 • Karşıdakini anlamaya çalışmalı
 • Dinlerken başka bir işle meşgul olmamalı
 • Konuşmacının sözsüz mesajlarına da dikkat etmeli
 • Karşıdakini anladığını ifade edecek şekilde ifadeler kullanmalı

Sonuç olarak iletişimi nefes alma, uyuma gibi temel ihtiyaçlarımızdan biri olarak kabul edebiliriz çünkü insan en çok anlaşılmayı, anlaşabilmeyi ve paylaşmayı ister. Bu işi sağlıklı bir şekilde yapabilmemiz için yukarıda bahsedilen konulara dikkat edilmesi gerekir. Etkili iletişim önce kendinde başlar sonra karşıdakiyle birlikte devam eder.

Konuşun, dinleyin, saygı duyun ve paylaşın…

İlgini Çekebilir: Dünyadaki En İyi İnsan Kaynakları MBA Programları

Youthall’u takip et iş ve staj ilanlarını da kaçırma.

Youth Awards Blog Banner

Youthall şirketler ile gençleri bir araya getiren profesyonel ağ ve yeni nesil işveren markası platformudur.