Lider olmak ya da lider olmak

Günlük hayatta ya da iş hayatımızda sahip olduğumuz roller oldukça önemli. Bu roller kimi zaman gayet kolay kimi zamansa zorlayıcı. Liderlik, şüphesiz hayatımızdaki roller arasında en zorlu olanlardan bir tanesi. Bir topluluğun düzenini sağlamak, topluluk içindeki bireylerin birbirleri ile olan iletişiminde tampon görevi görmek ve bu topluluğun yapması gerekenleri doğru zamanda doğru yerde yaptığından emin olmak gibi önemli görevleri var. Peki, bu kadar geniş yelpazeye sahip roller arasında “Liderlik” nasıl bir konumda hiç düşündünüz mü? 

Başarılı bir liderlik için nelere odaklanılmalı? 

Elbette liderlik doğuştan gelen vasıflar arasında yer alabilir ancak her yetenekte olduğu gibi liderlik vasıflarına sahip olmak sizi başarılı bir lider yapmayabilir. 

Liderlik yolunda başarılı olmak için odaklanmanız gereken belirli başlı konular var. Örneğin hitap ettiğiniz topluluğun dilinden anlıyor olmak ve liderlik ettiğiniz yolda, yolun nasıl bir yol olduğunu bilmek gibi. Bu kadar üstü kapalı örnekler ile anlaşılmasının zor olduğunun farkındayım o yüzden daha açıklayıcı olacağım.  

Örneğin bir şirkette önemli bir projede yer alıyorsunuz ve görevi üstlenen grubun lideri sizsiniz. Burada proje, bahsettiğimiz yol metaforu olmuş oluyor. Süreç boyunca takımınıza başarılı liderlik edebilmek için içinde bulunduğunuz projenin genel hatlarına vakıf olmanız yolun nasıl olduğu; tüm bu bilgiler ışığında takımın uyumunu gözetmek, moral ve motivasyonunu korumak da topluluğun dilinden anlamak metaforuna eşit oluyor. 

Bu senaryodan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki başarılı bir liderlik için; 

  • Liderlik ettiğiniz topluluğun moral ve motivasyonuna dikkat etmek, 
  • Üstlenilen konuya hakim olmak,
  • Topluluğun en doğru ve hızlı sonucu alabilmesi adına düzeni sağlamak,
  • İletişimde etkin ve üslup çerçevesinde yol izlemek,
  • Değişime, dönüşüme açık olmak,
  • Öğrenmeye açık olmak,

gibi temel yetkinliklere odaklanmalı ve bu noktalarda kendinizi geliştirmeye özen göstermelisiniz. 

Vizyon ve Stratejik Yönetim 

Liderlik rolünü üstlenen kimsenin vizyonunun geniş olması yapılan işin gelebileceği nokta başta olmak üzere takımın dinamiği gibi birçok faktörü kökten etkilemektedir. Vizyonunuzu genişletmek için ise değişimi hedeflemeli ve benimsemelisiniz.  

Stratejik yönetim noktasında ise liderlik ettiğiniz topluluğun hangi amaç doğrultusunda bir arada olduğunu düzgünce kavramalı ve bu amaç için doğru adımların atılmasında yol gösterici rolünde yer almalısınız. Amaca uygun rollerin ve bu rollere uygun görevlerin kişilerin yetkinliklerini gözeterek dengeli şekilde dağıtılması, topluluğunuzun hedeflediği amaca daha hızlı daha verimli ve daha kolay ulaşmasında önemli rol oynayacaktır. 

İletişim Becerileri ve Empati 

Bir liderin sahip olması gereken belki de en önemli yetenekleri iletişim becerileri ve empatidir. Hitap ettiğiniz toplulukta yer alan bireylere karşı doğru iletişim kanallarını kullanmak, bu kanallar yardımıyla doğru iletişim kurmak oldukça önemlidir. İletişiminizi; lider olmanızın sizi diğer insanlardan üstün kılmadığını, liderlik ettiğiniz bireylerin de birer insan olduğunu, ast üst ilişkisinin verdiği mesafeyi koyarak fakat insanlıktan ve saygıdan asla taviz vermeyerek sağlamalısınız. Herkesin olduğu gibi onların da trafikte kalabileceğini, hastalanabileceğini ya da ani bir sorunla karşılaşabileceklerini anlamalı hatta bu durumlar için olası senaryolar ve boşluklar oluşturarak düzenin bozulmamasını sağlamalısınız. 

Takım yönetimi ve Motivasyon  

Takım yönetiminin kolaylıkları olduğu kadar zorlukları da mevcut. Bir lider olarak bu zorlukların üstesinden gelmek ve takımınızın en verimli halinde çalışmasını sağlamaksa sizin göreviniz.  

Örneğin takımınızın süreç planlamasını doğru yapmalı; olası olumsuzlukları, hafta sonlarını, bayramları sürece dahil ederek ileride zaman yönetimi bakımından sıkıntı çekmelerini engellemelisiniz. Tüm bunların yanı sıra takımın kendi içerisinde kimi zaman iyi kimi zaman kötü anlaştığına şahit olacaksınız. Kötü senaryolar için takımda tampon görevi görerek ve tarafların sakinleşmesini sağlayarak olumsuzlukları egale edebilirsiniz. Unutmayın kaosun hâkim olduğu bir ortamda verimli çalışmak neredeyse imkansızdır. 

Takımın motivasyonunu her zaman korumak zor olsa da bunu başarmak hem o anki hem de gelecekteki iş birlikleriniz için önem arz ediyor. Motivasyonu koruyabilmek için yapabilecekleriniz arasında proje başında ve proje sonunda takımı motivasyon yemeklerine götürmek, proje sürecine toplantılar düzenleyerek büyük küçük fark etmeksizin tamamlanan görevler adına takım üyelerini tebrik etmek, üstün başarı gösteren bireyleri hem onları hem de diğer takım üyelerine pozitif örnek teşkil etmesi açısından ekstra ödüllendirmek gibi jestler yer alıyor. 

Problem çözme ve Karar verme yetenekleri 

Öncesinde de bahsettiğim gibi takımınızın gerek süreç içerisinde yer aldıkları görevlerle alakalı gerek takım içi uyumluluklarıyla alakalı sorunları olabilir. Hatta sorunlar bazen hiç kimseyle bile alakalı olmayabilir. Tüm bu olası senaryolara karşı yapabileceğiniz 2 şey var. İlk olarak önceden planlı olmak ve ikinci olarak kriz yönetimi noktasında kendinizi geliştirmek. Planlı olmak önceliğiniz gibi gözükebilir ama unutmayın bela geliyorum demez. İşte tam da bu gibi durumlarda ne kadar planlı olduğunuz değil krizi ne kadar hızlı ve kolay atlattığınız önemlidir.  

Her ne olursa olsun tabi ki her şey kara vermede bitiyor. Doğru kararları almak önemli. Ama unutmayın siz de insansınız ve yanlış kararlar alabilirsiniz. Önemli olan doğru ya da yanlış kararlarınızdan nasıl sonuçlar çıkardığınız. 

Gelişim ve Değişime açıklık 

İlk başlıkta da yer verdiğim gelişim ve değişime açıklık getirecek olursak kendileri tıpkı empati ve iletişimde bahsettiğim gibi olmazsa olmazlardan çünkü bir lideri lider yapan dediğim dedik olması değil farklı insanlara farklı fikirlere kulak vermesi, yeniliklere açık olması ve bu yenilikleri uygulamaktan çekinmemesidir. Gelişim ve değişim kaçınılmazdır, öncüsü olmaktan gelişmekten ve değişmekten korkmayın. Hatırlayın; gelişim ve değişim olmadan nelerin olduğunu.  

İlginizi çekebilir : Başarılı Liderlerin 5 Özelliği

Bir yanıt yazın