Kırık Camlar Teorisi ve Kurumsal Yaklaşım

Kırık Camlar Teorisi, Philip Zimbardo isimli bir psikoloğun suça teşvik koşulları üzerine yaptığı bir deney ile ortaya çıkmış bir terimdir. Bu deney kapsamında Amerika’nın yüksek yaşam koşullarına ve düşük yaşam koşullarına sahip iki farklı bölgesine plakası olmayan ve kaputu aralık bırakılan bir araba yerleştirilir. Çalınması için kolaylıklar yaratılan arabaya yaşam koşulları yüksek olan bölgede bir şey olmaz iken yaşam koşulları daha düşük olan bölgede harap edilmiş ve çeşitli parçaları çalınmış bir halde bulunur. Deneyin ikinci aşamasında ise Zimbardo yüksek yaşam koşullarına sahip bölgeye koyduğu arabaya ilk hasarı verir. Hasarlı araba bırakıldığında yüksek yaşam koşullarına sahip bölgede de başına benzer şeyler geldiği görülür. Bu çalışma sonucunda metaforik olarak “ilk kez cam kırıldığında” suçun devamı için bir teşvik teşkil ettiği sonucuna varılır. Kısacası, kırık camlar teorisi, kötü davranışlara hemen müdahale edilmediğinde, bunun insanlara kuralların çiğnenmesinde hiçbir sakınca olmadığı mesajını verdiğini gösterir. Bu tip teşvik durumlarında bir düzeltme yapılmadığı takdirde kötü davranışlar kabul edilebilir hale gelecektir.

Kırık Camlar Teorisi kurumsal hayatta da önemli bir kavramdır. Buna göre, organizasyon yapısına ve kurallarına ters davranan, süreçleri aksatan biri iş kültürünün oluşumunu büyük ölçüde tehdit eder. Bu sebepten dolayı bu tarz aksaklıklara sebep olan davranışlar için zamanında önlem alınmalı ve gerekli uyarılar yapılmalıdır. Organizasyon değerlerini ve etiğini farkında olan bir iş ortamının başarıya ulaşması çok daha olasıdır. İşe devamlılıkta sıkıntılar, veri silosu, zayıf insan kaynakları yönetimi, fazla çalışma, çalışanlarda tükenmişlik, baskıcı ve kopuk kurumsal kültürler ve çalışanların etkili olmayan katılımı gibi durumlar kurumsal hayattaki kırık cam örnekleri olarak verilebilir. Bu küçük sorunlara zamanında alınan önlemler sorunların tırmanmasını engelleyebilir ve hem fiziksel hem organizasyonel standartların iyi yönetilmesini sağlar.

Daha ayrıntılı bir inceleme için bu yazıyı okuyabilirsiniz.

Bir yanıt yazın