Kimya Mühendisliği Nedir? Kimya Mühendisleri Neler Yapar?

Üniversitelerin Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler Kimya Mühendisi ünvanını alırlar. Kimya Mühendisliği bölümleri 4 yıllık lisans programlarıdır ve ana dersleri arasında temel mühendislik dersleri, termodinamik, proses kontrol ve reaktör tasarımı gibi dersler bulunmaktadır. Kimya Mühendisliğinden mezun olduktan sonra birçok alanda ve rolde kariyer fırsatı bulunmaktadır. Kimya Mühendisliği “Big Four” adı verilen 4 ana mühendislik dalından biridir, bu sebeple kimya mühendisliği disiplinlerarası bir daldır ve mezunları disiplinlerarası çalışmalarda bulunabilirler. 

Kimya Mühendisleri Ne Yapar?

Kimya Mühendisleri, maddelerin fiziksel ve kimyasal proses/süreçlerini incelerler. Kimyasal üretim süreçlerini en güvenli ve az maliyetli şekilde yönetmeyi hedeflerler. Yeni teknikler ve ürünlerin araştırma ve geliştirme sürçlerini yönetirler. Kimya mühendisler başlıca fizik, kimya ve matematik konularında üst düzey bilgiye sahip olmak,  araştırmayı sevmek, analitik bakış açısına sahip olmak, bilgisayar programlarına hakim olmak ve ekip ruhuna uyum sağlayabilmek gibi özelliklere sahip olmalıdırlar. Kimya Mühendislerinin çalışma olanakları 4 başlıkta incelenebilir:

  1. Akademi
  2. Özel Sektör
  3. Kamu
  4. Girişimcilik

Akademide Kimya Mühendisi

Akademide Kimya Mühendisleri, akademik personel olarak üniversite veya enstitülerde eğitim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirirler. Akademik personeller ayrıca koordinatörlük, bölüm başkanlığı veya yardımcılığı, dekanlık ve rektörlük gibi idari işlerde de görev alabilirler.

Kimya Mühendisleri, kendi bölümleri haricinde kabul koşullarına bağlı olarak biyomühendislik, makine mühendisliği, biyoteknoloji veya malzeme bilimi gibi konularda uzmanlaşıp bu bölümlerde kariyerlerine devam edebilirler. 

Yüksek öğrenimine devam etmek isteyen bir kimya mühendisinin izlemesi gereken yol, kontenjanlar kapsamında ALES, YDS ve diploma notu ortalamasına göre sıralamaya girmek ve yazılı/sözlü mülakata girmektir.


Özel Sektörde Kimya Mühendisi

Üretim yapılan tüm alanlarda kimya mühendisine gerek vardır. Örneğin; kimya, petrokimya (deterjan, boya, ilaç, plastik, sabun vb.), gıda, kozmetik, savunma sanayisi gibi. Yeni ürün ve ekipman üretimi, satış ve pazarlama, iş sağlığı ve güvenliği, AR-GE ve de tasarım gibi departmanlarda; üretim mühendisi, proje mühendisi, satın alma mühendisi, ürün ve proses geliştirme mühendisi gibi görevlerde çalışma olanakları vardır.

Özel sektörde çalışmak isteyen bir Kimya Mühendisinin başlıca nitelikleri iyi mühendislik bilgisi, iyi seviyede yabancı dil bilgisi, araştırmacı ruh ve analitik düşünme becerisi olmalıdır.


Kamuda Kimya Mühendisi

Kamuda çalışmak isteyen bir kimya mühendisi öncelikle kamu kuruluşlarının web sitelerinde açılan ilanlari takip etmelidir. Kamuda işe girmek için 4 yol vardır bunlar; kamu personeli seçme sınavı (KPSS) puanı ile doğrudan başvuru, KPSS ve mülakat ile alım, kurumlara özel sınavlar ve yurtdışı lisansüstü seçme ve yerleştirme programları ile (YLYS) yurt dışında bir lisansüstü programı tamamlayıp sonra kamuda bir işe başlamaktır.

T.C. İnsan Kaynakları ofisinin Üni-Veri sistemine göre kimya mühendislerinin  sektör bazında en çok dağıldığı alanlar %49,4 oranında imalat ve %13,7 oranında mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerdir. Kimya mühendislerinin kamuda sektöre yerleşme oranları verilere göre 100 üzerinden 0 ile 50 aralığındadır. Kimya mühendisleri Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, İç İşleri Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Şeker Fabrikaları, TÜBİTAK ve Türk Standartları Enstitüsü gibi kurumlarda çalışabilirler.


Kimya Mühendisliği ve Girişimcilik

Kimya Mühendisliği eğitimi, öğrencilere kendi girişimlerini kurmak için yeterli bilgi ve donanımı sağlamaktadır. Bir Kimya Mühendisi yeni trendler ve ihtiyaçlara yönelik kendi işini kurabilir. Kimya mühendisliği öğrencileri, öğrencilik yıllarından itibaren girişimcilik hakkında yarışmalara katılıp deneyim kazanabilir, üniversitelerin teknokentlerinde girişimcilik ruhunu tanıma fırsatı yakalayabilirler.


İlginizi çekebilir: Çocuk Gelişimi Bölümü Mezunu Olmak

Youthall’u takip et iş ve staj ilanlarını da kaçırma!

Bir yanıt yazın