İş Hayatında Eşit(siz) Davranma Alışkanlığı

İlk olarak eşitliğin ne olduğunu tanımlayarak yazımıza başlayabiliriz. Eşitlik, her bireyin hayatlarının ve yeteneklerinin keyfini çıkarmak için eşit fırsatta olmasını sağlamak ve nerede, ne ya da kim oldukları, neye inandıklarından ya da sahip olduklarından dolayı hiç kimsenin hayatta dezavantajlı duruma düşmemesi gerektiğine inanmaktır.

İş hayatında eşitsizliği önleyen ilke nedir?

Eşit davranma ilkesi; aynı işi yapan çalışanlara aynı şekilde davranılmasını gerektirir. Peki nedir bu ilkeler, iş yerinde eşitlik için neler yapılabilir, hepsi bu yazımızda. 

iş hayatında eşitsizlik

İşverenin eşit davranma ilkesi nedir?

Eşit davranma ilkesi, işveren ile işçi arasında kurulan iş ilişkisinde ırk, din, dil, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç gibi unsurlara dayalı ayrımcılık ve farklı muamele yapılmayacağı anlamına gelen ve 4857 sayılı İş Kanunu’nda kendine yar bulan bir sorumluluktur.   İşverene, haklı sebepler olmadıkça, çalışanlara karşı ayrımcılık yapmama yükümlülüğü getirmektedir. Aynı iş yerinde farklı çalışanların yaptığı işin niteliği, çalışanların nitelik ve tecrübesi, eğitim düzeyi vb. faktörlerde farklılıklar olsa da örneğin işverenin, iş yerinde eşit davranma ilkesini ihlal etmeden yönetim hakkını kullanması gerekir. Ancak eşit davranma ilkesi tüm çalışanların aynı durumda olması gerektiği anlamına gelmemektedir. Yani çalışanın nitelikleri, eğitimi, yaptığı iş vb. Bu gibi durumlardaki farklılıklardan kaynaklanan durumlar, eşit davranma ilkesine aykırı değildir. Ancak dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep, felsefi düşünce, siyasi düşünce ve engellilik temelinde ayrımcılık ve farklı davranma her zaman eşit davranma ilkesine aykırıdır.

iş hayatında eşitsizlik

İş yerinde eşitliğin sağlanması için neler yapılabilir?

İş yerinde Eşitlik İçin 8 Öneri

  1. Farkındalık eğitimlerine katılın ve çalışanlarınızın da katılmasını destekleyin.
  2.  İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliğini göz önünde bulundurun.
  3. Kadın istihdam oranının şirketler genelinde ve yönetim kadrolarında arttırılmasını hedefleyin, her yönetim seviyesinde cinsiyet dağılımının eşitliğini sağlamaya destek olun.
  4. Cinsiyet dağılımında eşitsizliğin olduğu iş alanlarını gözden geçirin.
  5. Gelişim planlama ve uygulamalarında fırsat eşitliği sağlayın.
  6. “Eşit işe eşit ücret” politikasının benimseyin ve ilgili göstergelere uyulmasını sağlayın.
  7. İş yerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendiren ve tüm çalışanların refahını artıran uygulamaları destekleyin.
  8. Yazılı, sözlü ve görsel iletişimlerde cinsiyet duyarlılığına dikkat edin ve ayrımcılığı pekiştiren uygulamalardan kaçının.

İlginizi çekebilir: İş Yerinde DEI: Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık

Bir yanıt yazın