Duygulara Hitap Eden Zeka Türü: Duygusal Zeka

21. yüzyıla kadar zekayı belirli testler sonucunda elde edilen IQ verileri ile değerlendiriyorduk. IQ seviyesi yüksek olanlar bizim için ‘‘dahi” veya “sıra dışı’’ olarak nitelendirebileceğimiz kişilerdi. Son yıllarda gündeme gelen duygusal zeka kavramı ile birlikte zekaya bakış açımız değişiyor.

Duygusal zeka ile birlikte kişilerin bir durumu veya problemi anlama, çözme ve uygulama becerilerinin yanı sıra, duygularını iyi yönetebilmesi de değerlendirme sürecinde kilit bir unsur haline gelmiş durumda. Popülerliğini günden güne artıran duygusal zeka kavramı gerçekten neyi ifade ediyor? Duygusal zeka iş hayatı için ne derece önemli olabilir? Karmaşık bir yapıya sahip olan beynimizin sağ lobu ile ilişkili olan bu konuyu yakından incelemenin vakti geldi!

Duygusal Zeka Kavramını Tanıyalım!

Duygusal zeka, kişilerin duygu ve düşüncelerini nasıl ve ne derece yönetebildiği ile doğrudan ilişkilidir. İnsanlar birbirleriyle sürekli iletişim halindedir. Bu süreçte duyguları farkında olma ve iyi yönetebilme becerisine göre kişilerin performansı doğrudan etkilenmektedir. Burada bir diğer önemli nokta ise kişinin empati kurabilme yeteneğidir. Başkalarını anlamak istemeyen ve sadece kendi doğrularını savunan bir kişi ile etkili bir iletişim kurulması mümkün gözükmemektedir. İnsanlar her ne kadar istemese veya farkında olmasa dahi duygularının etkisine maruz kalabilen canlılardır. İnsanlar ve robotlar arasındaki en önemli fark da budur aslında. Peki, yaşadığı bir gün boyunca birçok farklı duygunun etkisinde kalan kişilerin duygularını kontrol edebilme yeteneği neden önemlidir? Kişilerin IQ seviyelerinin yüksek olması yüksek performans ve başarı sağlamak için %100 yeterli bir faktör olabilir mi? Şu an olmasa bile muhtemelen yazımızın sonunda cevabınız ‘‘hayır’’ olacaktır. İnsanların duygularının etkisi altında kalabilen canlılar olduğundan bahsetmiştik. Bir gün içerisinde birçok duygu değişikliği yaşayabiliyoruz; mutluluk, üzüntü, stres, endişe, kırgınlık… Duygusal zeka seviyesi yüksek olan kişiler ise tüm bu duygularını farkında olması ile birlikte, onları yönetme ve başkalarının duygularını da anlama yeteneğine sahiptir.

Bu Özelliklere Sahipsen Duygusal Zeka Seviyesi Yüksek Kişi Olabilirsin…

Yüksek Motivasyon

Duygusal zeka sahibi kişiler her zaman tam motivasyon sahibidir. Motivasyonlarını hata yaptıklarında dahi kaybetmezler ve negatif düşüncelere kapılmadan, yapılan hatalardan ders çıkarmaya odaklanırlar. Onların kitabında umutsuzluğa kapılmanın yeri yok! Tabii ki bu durum sadece kendileri için geçerli değildir. Bu kişiler bulundukları ortamın enerjisini de doğrudan etkilerler. Duygusal zeka seviyesi yüksek olan kişiyi bir ekibin lideri olarak düşünürsek, bu ekibin motivasyon seviyesinin oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkün.

Empati Yeteneği

Yüksek duygusal zeka seviyesine sahip olan kişiler, başkalarının duygularını anlamaya ve onların yerine kendisini koyarak karar almaya çalışan kişilerdir. Kısacası, bu kişilerin sezgisi yüksek ve herkesin duygularına önem veren kişiler olduğunu söyleyebiliriz.

Kendisini Eleştirme Yeteneği

Bu kişiler, herkesin hata yapabileceği gibi kendilerinin de hata yapabileceğini kabul eder. Onlara göre her şeyin her zaman mükemmel olmaması oldukça doğaldır. Bu gibi durumlarda problemler kendilerinden kaynaklanıyor ise hatalarını anında kabul edebilirler. Hatalarını kabul etmelerinin ardından, bu hataların hızlıca çözümü için yol arayışına başlarlar. Burada dikkat çekilmesi gereken bir önemli nokta vardır ki hataların oluşmasının ardından ortaya çıkacak negatif enerji engellenir ve hızlıca aksiyon alınarak zaman kaybının da önüne geçilmiş olur.

Değişiklik Sever

Duygusal zeka seviyesi yüksek olanlar olumsuz duygulara kapalı oldukları kadar, değişiklikleri seven ve değişikliklere kolaylıkla adapte olmayı başaran kişilerdir. İnsanlar genellikle konfor alanlarının dışına çıkmayı sevmezler ve edinilmiş alışkanlıklarından vazgeçmeleri de bir o kadar zordur. Çoğu insan için yeni bir durum veya olay depresyonu bile beraberinde getirebilir. Duygusal zeka seviyesi yüksek olanlar ise burada avantajlı olan kişilerdir. Onlar her hatadan ders çıkarabildikleri gibi her değişimin de gerekli olduğuna inanırlar. Bu noktada hızlı uyum sağlama yetenekleri ile ön plana çıkarlar.

Yaratıcı Kişilik

Sanat, bir kişinin duygularını belirli yöntemleri kullanarak ifade etmesi ile ortaya çıkar. Sanat da içerisinde yaratıcılığı ve kişilerin duygularını barındırır. Duygusal zekanın geliştirilmesi ile kişilerin yaratıcılıklarında da gelişmeler olacaktır. Ek olarak gelişmiş duygusal zekaya sahip olanlar zorlu durumlarda oldukça yaratıcı fikirler üreterek veya kararlar alarak ön plana çıkabilen kişilerdir.

İş Hayatında Duygusal Zeka Ön Planda!

İş hayatında her an sorunlar ile karşılaşılması söz konusu. Bu gibi durumlarda sorunların algılanması, çözümler üretilmesi ve uygulanması oldukça önemli. Buraya kadar bahsedilenler çoğunlukla entelektüel zeka ile alakalı iken duygusal zekanın bu sürece adapte edilmesi ile her şey daha da etkili hale geliyor. Organizasyonlarda özellikle liderlik pozisyonundaki kişilerin duygusal zekaya sahip olması ile organizasyon içi iletişim daha kolay ve anlaşılır bir şekilde sürer. Bunun sebebi bu kişilerin kendi duygularını ve karşısındaki kişilerin duygularını kolaylıkla anlayabiliyor ve empati kurabiliyor olmasıdır. Bir de bu kişilerin değişime kolay uyum sağlayabildiğinden bahsetmiştik. Organizasyonlar sürekli değişen ortamlardır, özellikle son yıllarda iş yapış şekilleri, kullanılan teknolojik aletler gibi birçok noktada değişimler yaşanıyor. İş hayatında gelişmiş duygusal zeka ile değişimlerin yarattığı negatif etkiden kolaylıkla uzaklaşarak değişime ve gelişime odaklanılması kolaylaşabilir. Kısacası, gelişmiş duygusal zeka ile birlikte iş ortamında yüksek verimlilik, etkin performans, kaliteli iletişim sağlanabilirken problemlere hızlıca çözümler üretilir, çalışan memnuniyeti artırılır ve pozitif bir iş ortamı sağlanabilir.

Duygusal zekanın gerek iş hayatına, gerekse sosyal hayata katkıları büyük. Kendinize ve bulunduğunuz ortama pozitif enerji katarak, umutsuzluktan ve kötü enerjiden uzak kalarak hatalara çözüm odaklı yaklaşmak, etkili iletişim ile başarıyı yakalamak istiyorsanız duygusal zekanızı geliştirmek sizin elinizde!

İlginizi çekebilir: Yeni Asrın İş Modeli: Startup Kültürü

Youthall’u takip et iş ve staj ilanlarını da kaçırma!

 

Youth Awards Blog Banner

Bir yanıt yazın