Dijital Yerlilik, Dijital Göçmenlik Ve Dijital Melezlik Nedir?

Dünya, yaşam döngüsü süresince birçok farklı çağdan geçmiştir: Tarım çağı, endüstriyel çağ ve bugün içinde bulunduğumuz bilgi çağı. Artık, bilgiye ulaşabilme durumu ve bilgiye hangi kaynaklar ile ne kadar sürede ulaşıldığı en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Üstelik bilgiye ulaşımda hız kadar doğruluk da bir o kadar önem taşımaktadır.

Bilgi çağı toplumlarında başlıca sermaye ve güç bilgidedir. Artık amaç olmaktan çıkıp bir araç haline gelen bu kavram, öğrenen ve elindeki gücü yorumlamasını bilen bireyler yaratır. Kas ve makine gücünün yerini artık akıl ve düşünce gücü almıştır. Eğitimin ön plana çıkmasıyla beraber zeka yönünden nitelikli insana duyulan gereksinim artmıştır. Bilgi, herkesin erişimine açık olması gerektiği için veri bankaları ve yeni ağ modelleri kurulmuştur.

Mevcut yapımız hızla değişirken bireyler arasındaki değişiklikler de yavaş yavaş göze çarpmaya başlamıştır. Bu noktada, bilgi çağı toplumlarını 3’e ayırabiliriz: Dijital yerliler, dijital göçmenler ve dijital melezler.Dijital Yerliler

Sanal dünyanın içine doğmuş olan topluluğa dijital yerliler adı verilmektedir. Bu topluluk, kendi istekleri dahilinde olsun veya olmasın internet ile etkileşim halinde olacaktır. Bir bakıma 21. yüzyılın çocuklarıdırlar.

Dijital yerliler daha hızlı düşünürler, (grasshopper minds) bu da bilgiye daha hızlı ulaşma isteğini beraberinde getirir. Dolayısıyla artık uzun ve birden fazla konu barındıran yazılar bu topluluğun ilgisi dahilinde olmayacak ve yerini görsellerin hakimiyetine bırakacaktır. Metinler yerine, görseller ön plandadır.

Dijital yerliler için sosyal medya ve internet daha çok sosyal ve iletişim amaçlıdır. Onlar, yeni teknolojilere kolaylıkla uyum sağlar, zorlanmazlar. Var olan ve yaratılacak yeni çevrim içi ortamlara çok daha kolay alışırlar.


Dijital Göçmenler 

Dijital göçmenler, internet çağı öncesinde doğmuş olanlardır. Yine de, teknoloji ile ergenlik dönemi veya daha sonrasında tanışmış olan topluluktur. Onlar, dijital yerliler kadar teknoloji ile içli dışlı değillerdir; dolayısıyla hata yapmaktan korkarlar, teknoloji tabanlı öğrenmelerde güçlük çekebilirler.

Dijital göçmenler metinleri, grafiklere tercih ederler. Teknolojiyi kullanma sebepleri genellikle basit amaçlar için başlamış olsa da, son zamanlarda tıpkı dijital yerliler gibi onlar da eğlence ve sosyal amaçlı ağlar kurmaya başlamışlardır.

Bu topluluğun büyük bir çoğunluğu için telefon, bilgisayar gibi iletişim araçları sosyal hayatlarının büyük bir bölümünü oluşturmaz. Dijital göçmenler, hızla değişen dünyaya rağmen değişime uzak; hatta değişime karşı direnen gruplardandırlar.


Dijital Melezler

Dijital melezleri en iyi tanımlayan cümle, değişime ayak uydurmaya çalışanlardır. Yine de bu grup eski alışkanlıklarını kolay kolay bırakamamalarıyla bilinir. Onlar, kimi zaman metinleri kimi zaman da grafikleri tercih ederler.

Dijital melezler teknolojiyi dijital yerliler kadar iyi kullanamazlar. Dijital göçmenler gibi de teknolojiye uzak kalmış veya değişime dirençli değillerdir. Teknolojik ortamın içine doğmayan bu grup, yine de yenilikleri yakalayıp çağa ayak uydurmaya çalışanlardır.


İlginizi çekebilir: Dijital Dönüşüm, Dijital Okuryazarlık Ve Dijital Ekonomi!

Youthall’u takip et iş ve staj ilanlarını da kaçırma!

Bir yanıt yazın