Beden Dilinin Önemi

İlk çağlarda insanlar iletişimini beden diliyle sağlamaktaydılar. Beden dili insanoğlunun ilk iletişim aracıydı. Beden dili sayesinde insanlar birbirlerine duygularını, düşüncelerini, isteklerini aktarmaktaydılar. Zamanla insanoğlu konuşmayı keşfettikçe beden dilinin yerini konuşma almıştır ama bu demek değil ki beden dili yok olmuştur. Dr. Albert Mehrabian’in bir klasik çalışmasına göre, diğer kişilerle olan etkileşimlerimizin sadece %7’si,o an kullandığımız kelimelere dayanmaktadır. Yüzde 93’lük kısım ise vücut dili, ses, tonlama, dil bilgisi ve yüz ifadeleri ile kurulan iletişime dayanır. Bu araştırma sonuçlarından da anlaşılacağı üzere beden dili önemini korumaktadır .Sözlü iletişim kadar sözsüz iletişim de bir o kadar önem arz etmektedir.
1960‘lı yıllarda Prof .Dr. Albert Mehribian yaptığı ve ileriki yıllarda da iletişim uzmanlarınca desteklenen bu veri de şu anlatılıyor. İnsanlar ne söylediğinizden çok onu beden diliniz ile nasıl söylediğinize, ne kadar doğruladığınıza bakıyorlar. Sözcüklerin beden ile orantılı olması sizi iletişimi güçlü, anlaşılabilir, duygularını her yönden verebilen bir insan yapıyorken, aradaki zıtlık sizi güvenilmez, itibar edilmez bir kişilik olduğunuza yönelik mesajlar veriyor. Beden dilini çözememiş insanlar ya da onu etkili kullanamayan insanlar iletişim de geri kalmış insanlardır bunu aşmış insanlarsa iletişim de diğer insanlara göre önde olurlar .
İletişimde ilk dakika önemlidir. Duruşundan hiç hoşlanmadım”, “Bakışını sevmedim”, “Bir görüşte kanım ısındı.”, “İlk gördüğümde vuruldum”, “Ben onu gördüğüm an işe yaramaz olduğunu anlamıştım.” gibi değerlendirmeler o kişi ile gelişecek iletişimin temelini oluşturur. Yalnız bu kararlarımız her zaman böylesine açık ve bilinçli olmayabilir. Kişi bunlara bilinç düzeyine çıkartsa da, çıkartmasa da, ilk algılarımızın oluşturduğu yargının, iletişim biçiminizde ve o kişiye atfettiğimiz değerde önemli bir rol oynadığı bilinir.

İlk intiba da bile beden dili bu kadar önemliyken beden dilini nasıl etkili kullanabiliriz diye sorarsanız onu da bir sonra ki yazımda sizinle paylaşacağım. 🙂 Görüşmek üzere 🙂

Yazan: Nezahat Uyanık 

Youthall şirketler ile gençleri bir araya getiren profesyonel ağ ve yeni nesil işveren markası platformudur.

Bir yanıt yazın