5 İlke İle İstatistiğin Hayatınızı Kolaylaştırmasını Sağlayın

1. İstatistik, bilgilerin düzenlenip, bir anlam ifade edilebilir hale getirilerek bir arada yer almasını, aralarında ilişki kurulmasını çeşitli yollar kullanılarak çözümleri inceleyen bir bilim dalıdır. Kısaca veriyi oluşturan, araştıran, inceleyen, analiz edip yorumlayan, veriler toplamından oluşmuş bir bilim dalıdır. Bu şekilde tanımlanan istatistik, çeşitli yöntemlerden ve tekniklerden oluşmaktadır.

2. İstatistik öncelikle doğru veriyi, doğru zamanda, doğru yöntemlerle bulmayı ve analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bilginin bulunması, analiz edilmesi ve doğru yerde kullanılması işletmelerin birçok işinde kolaylık sağlamakta ve yönlendirici olarak rol almaktadır. Çalışma hayatında her türlü karar almada, analiz etmede, alternatif yollar aramada, değerlendirmede istatistik bilgilerinden çokça yararlanılır. Örneğin üretim planlama, satış tahmini, tedarik, finansal işlemler, dağıtım, Ar-Ge vb. alanlarda istatistik adeta yol gösterici, kurtarıcı rolü oynamaktadır. Yol gösterici olan bu bilimi, yöntemi öğrenmemek en büyük kayıplarımızdan biri olacaktır.

3. İstatistiğin sadece çalışma hayatında olduğunu düşünmek bakış açımızı daraltacaktır oysa ki bu bilim dalı hayatımızın her alanında, her anında kullanıma uygun, hayatımızı kolaylaştırıcı noktada aktif rol almaktadır. Örneğin üniversite sınavına hazırlanırken sınav netlerimize bakıp bir kaç sınav sonra bir analiz yapıp çalışma tempomuzu ona göre planlayabilir, yeni yöntemler kullanabiliriz, fen bilimlerinde deneyler yapıp tekrar ederek bir kanıya varabilir, aylık bütçemizde harcamalarımızı planlarken önceki ayların istatistiklerine bakıp ona  göre plan yapabilir, olaylara bakış açımızda değişiklikler yapabiliriz. İstatistik metotlarını uygularken hiç beklemediğimiz sonuçlar elde edebiliriz hatta çoğu zaman çok şaşırdığımız sonuçlarla karşılaşabiliriz. Bu özellikle bir olayı etkileyen unsurları incelediğimizde karşımıza  çıkar.

4. İnsanların bir işi yaparken, bir probleme çözüm üretmeye çalışırken, işlerinde bazı yöntemler kullanırken net kalıpları vardır. İstatistik kendine özgü geliştirilebilir metotlarıyla bu net kalıpları yıkmayı hedeflemiş ve bu hedefinde de gayet başarılı olmuştur. Çeşitli araştırmaları, deneyleri, hesaplamaları bu kalıpları yıkmada öncü olmuştur.

5. Bir bilgi, bilim sadece dersi geçmek için ya da zorunluluktan dolayı ezberlenmemeli ya da bu sebeple öğrenilmemelidir. Bu bilgi, bilim vs. bana ne katabilir, nerede işime yarayabilir, bunları öğrenerek, mantığını anlayarak neleri değiştirebilirim, geliştirebilirim buna bakılmalı. Aksi taktirde bir birikim sağlayamaz, üretim, gelişim yapamayız. Bu bilim dalı hakkında küçük de olsa fikirlerimiz olmalı, araştırmalar yapmalıyız.

Melis Yarşı

Youth Awards Blog Banner

Youthall şirketler ile gençleri bir araya getiren profesyonel ağ ve yeni nesil işveren markası platformudur.