Yeni Dünya İle Yüzleşme Zamanı: VUCA Dünyası

Gözümüzü açtığımız her yeni günde bizi şaşırtan, düşündüren belki de endişeye sokan yepyeni şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Şimdi ise yakından tanık olduğumuz olayların etkisiyle şekillenen dünyamızın yeni adı: VUCA dünyası…

Küreselleşme, artan rekabet ortamı, dijitalleşme ve ekonomik etkiler içinde yaşadığımız dünyayı sürekli bir değişimin içerisine sürüklüyor. Bu ortamda başarı sağlayanlar ise değişim ile etkili bir şekilde başa çıkabilenler oluyor. VUCA dünyasının etkisini en çok gösterdiği alanlardan birisi de iş hayatı. Peki, VUCA dünyası nedir? VUCA dünyasında başarılı olmanın kilit unsurları nelerdir? Şimdi yakından inceleme zamanı…

VUCA’nın harflerindeki gizemi çözelim!

VUCA dünyasının gizeminin içerisinde barındırdığı harflerde gizli olduğunu söylemek mümkün. VUCA’nın ilk harfi olan V, ‘‘Volatility” (Değişkenlik) kavramını ifade etmektedir. Volatility yani değişkenlik, dünyanın sürekli olarak değiştiğini veya değişme hızını anlatmaya çalışmakta. Bahsedilen bu değişim hızlı olması sebebiyle beklenmedik durumları da beraberinde getirmektedir. Beklenmedik durumların gelişmesini tamamen olumsuz olarak düşünmek doğru olmayacaktır, değişimler bir nevi konfor alanından çıkmayı ve rutin alınan kararlardan uzaklaşmayı ifade eder. Bu şekilde edinilen tecrübeler belki yükselen başarının kapısını aralayabilir. U harfi, ‘‘Uncertainty” (Belirsizlik) anlamına gelmektedir. İş hayatında atılan her adımda belirsiz durumlarla karşılaşılma imkanı mevcut. Bu belirsizliğin sebebi bilgi eksikliği olabilir ve kesin planlar yapmaya imkan verilmemektedir. C ise ‘‘Complexity” (Karmaşıklık) durumunu temsil etmektedir. Karmaşıklık sürekli değişimin arkasında bıraktıklarındandır ve tüm durumları göz önünde bulundurarak en etkili kararı alma ihtiyacını ortaya çıkarır ki bu da oldukça zorlayıcıdır. Son olarak VUCA’nın son harfinde gizli olan ‘‘Ambiguity” (Muğlaklık)dır. Muğlaklık, bir durumun farklı şekillerde yorumlanmaya açık olmasını ifade etmektedir.

VUCA’nın harflerinin içerisinde barındırdığı anlamları teorik çerçevede değerlendirmiş olsak dahi yeni dünya anlayışı hakkında tedirginliğe kapılmamız için yeterli oluyor olabilir ancak bazı yetkinliklere sahip olarak bu değişimin ortaya çıkardığı zorlukların üstesinden kolaylıkla gelebilirsiniz… 

Sahip olunması gereken yetkinlikler nelerdir?

İçerisinde olumsuz gibi gözüken birçok durumu barındıran VUCA, bazı yetkinlikler ile fırsata dönüşebilir. Peki, bu yetkinlikler nelerdir? VUCA dünyasına karşı dimdik duran, başarılı kişi nasıl olunur?

Yeni dünya düzeni olarak adlandırdığımız VUCA dünyasında ilk olarak geleneksel yöntemlerden uzaklaşmak gerekmektedir. Sorun çözmede ya da karar almada kullanılan yöntem ya da uygulamalar günümüz dünyasının var olan koşullarını göz önünde bulundurarak seçilmelidir. Sürekli değişen dünyada her an bir zorluk ile karşılaşılması mümkündür, atik veya çevik olarak tanımlayabileceğimiz kişiler bu zorlukları dinamik bir şekilde karşılayacaktır. Kalıplaşmış çözüm yolları veya kurallar değil de duruma göre geliştirilen kural setlerini kullanmak daha etkili olacaktır. Bu anlayış sonradan ortaya çıkabilecek sorunları erken fark etmeyi ve aksiyon almayı sağlayacaktır. Diğer yetkinlikler ise iş birliği anlayışının varlığı, empati yeteneğinin gelişmiş olması ve eleştirel düşünebilme yeteneğidir. Özellikle eleştirel düşünebilme yetkinliği ön plana çıkmaktadır, bunun sebebi bu süreçte maruz kalınan bilgilerin çok olması ve durumlar arasında karmaşıklıklar çıkabilmesidir. Bu sürecin üstesinden gelebilecek eleştirel düşünme yeteneğine sahip kişiler ise durumu detaylıca analiz edebilir elde ettikleri bilgileri etkili bir şekilde kullanabilirler. Son olarak ve belki de en önemli yetkinlik net bir vizyon sahibi olmak… Gerçek bir çabayı ancak net hedeflere ulaşma uğruna harcayabilirsiniz. Nereye gideceğinizi veya nereye gitmek istediğinizi bilmeden attığınız adımlarda kendi başarısızlığınızı kendiniz yaratmanız mümkün. İş dünyası düşünüldüğünde tüm organizasyonun net bir vizyona sahip ve hakim olması önemli.

VUCA dünyasındaki değişkenlik, belirsizlik, karmaşıklık ve muğlaklık sizi her ne kadar olumsuzluğa ve pes etme noktasına itmeye çalışsa da bu durumları fırsata dönüştürme imkanı sizin elinizde! Hedeflerinize yönelik atacağınız net, iş birliğini içeren, dinamik ve esnek adımlar bu fırsatlar ile tanışmanıza yardımcı olacaktır.

İlginizi çekebilir: Kolunda Altın Bileziğin Olsun: Yazılım Öğren!

Youthall’u takip et iş ve staj ilanlarını da kaçırma!

Bir yanıt yazın