Uzaktan Yüksek Lisans Yapabileceğiniz Üniversiteler ve Bölümleri

Uzaktan yüksek lisans yapabileceğiniz üniversiteler ve bölümleri ile eğitim programları mesai dışında internet üzerinden dersler tamamlanacak şekilde planlanır. Uzaktan yüksek lisans eğitimi veren üniversitelerde öğrenciler dersin işleyişine genellikle canlı olarak erişirler ve ders sırasında soru sorup karşılıklı iletişimde de kalabilirler.

Uzaktan yüksek lisans programlarında alınan diplomaların normal yüksek lisans programlarında alınan diplomalardan da bir farkı olmadığını ayrıca belirtmek gerekir.

Uzaktan Yüksek Lisans Yapabileceğiniz Üniversiteler Ve Bölümleri

 • Afyon Kocatepe Üniversitesi: İnternet ve Bilişim Teknolojileri Yönetimi (Tezli)
 • Akdeniz Üniversitesi: Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Altınbaş Üniversitesi: İşletme Yüksek Lisans Programı, Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı
 • Amasya Üniversitesi: Sınıf Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Öğretim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Anadolu Üniversitesi: Uzaktan Öğretim Online Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Konaklama İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Kurumsal İletişim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Ankara Üniversitesi: Enformatik Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Gazetecilik Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Sağlık Kurumları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İnsan İlişkileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Atatürk Üniversitesi: Güvenlik Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İşletme (Türkçe) Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Yöneticiler İçin İşletme (Türkçe) Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İşletme (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Atılım Üniversitesi: İngilizce e-MBA, Türkçe e-MBA
 • Bahçeşehir Üniversitesi: E-Öğretim Teknolojileri, E-İngiliz Dili Eğitimi, Uzaktan Öğretim İnsan Kaynakları Yönetimi, Uzaktan Öğretim Pazarlama, e-MBA, e-Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
 • Bartın Üniversitesi: Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme, Girişimcilik, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği
 • Başkent Üniversitesi: Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim, İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim, Sermaye Piyasaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim, Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim
 • Beykent Üniversitesi: İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim, İşletme, Yönetim Bilişim Sistemleri, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Bankacılık ve Finans
 • Bülent Ecevit Üniversitesi: İşletme Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İktisat Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi: Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, Sınıf Öğretmenliği
 • Çankaya Üniversitesi: Pazarlama ve Marka Yönetimi (Türkçe) (Uzaktan Eğitim)
 • Çukurova Üniversitesi: İşletme, Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama, İşletme ve Teknoloji Yönetimi, Muhasebe, Bankacılık ve Finans
 • Dicle Üniversitesi: İlaç Kimyası
 • Dokuz Eylül Üniversitesi: Yönetim Bilişim Sistemleri, Kalite Yönetimi, İngilizce İşletme Yönetimi, Deniz Turizmi, Maliye Bölümü
 • Ege Üniversitesi: e-MBA Programı, Lojistik Yönetimi, İktisat, Finans Ekonomisi ve Yönetimi, Eğitim Programları ve Öğretim
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
 • Gazi Üniversitesi: Adli Bilişim, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri, Sağlık Bilişimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Eğitimi, Elektronik – Bilgisayar Eğitimi, Sağlık Kurumları Yönetimi
 • Gaziantep Üniversitesi: Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
 • Hacettepe Üniversitesi: Sağlık Yönetimi
 • Hasan Kalyoncu Üniversitesi: İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Işık Üniversitesi: İşletme Yönetimi Uzaktan Eğitimi (e-MBA) (Tezsiz, Türkçe)
 • İnönü Üniversitesi: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği
 • İstanbul Arel Üniversitesi: Yönetim ve Organizasyon, İşletme Yönetimi, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Muhasebe ve Finansman, Pazarlama
 • İstanbul Aydın Üniversitesi: E-İşletme
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi: Bankacılık ve Finans Uzaktan Eğitim, İnsan Kaynakları Yönetimi Uzaktan Eğitim, Yönetim Bilişim Sistemleri Uzaktan Eğitim, Sağlık Yönetimi Uzaktan Eğitim, e-MBA Türkçe, e-MBA İngilizce
 • İstanbul Esenyurt Üniversitesi: Sağlık Kuruluşları Yönetciliği, İşletme Yönetimi E-MBA
 • İstanbul Kültür Üniversitesi: eMBA (Tezli/Tezsiz), e-Lojistik
 • İstanbul Medipol Üniversitesi: Sağlık Yönetimi
 • İstanbul Üniversitesi: e-MBA, Enformatik, Finansal Ekonometri, Sermaye Piyasası Uzmanlığı, Müze Yönetim Bilim Dalı, Kültürel Miras Alanlarının Yönetim Bilim Dalı
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi: İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (e-MBA)
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: İşletme, Kamu Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Dış Ticaret ve Kambiyo
 • Karabük Üniversitesi: Bilgisayar Mühendisliği, İşletme, Kamu Yönetimi, Girişimcilik, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kamu Yönetimi, İşletme (e-MBA), İş Sağlığı ve Güvenliği, Sınıf Öğretmenliği, Eğitim Teknolojileri, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
 • Kastamonu Üniversitesi: Finansal Raporlama Ve Denetim Uzaktan Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Yönetim Ve Organizyon Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Kırklareli Üniversitesi: İnsan Kaynakları Yönetimi, Turizm İşletmeciliği Yönetimi
 • Kocaeli Üniversitesi: İşletme Tezsiz
 • Maltepe Üniversitesi: e-MBA (Türkçe), e-MBA (İngilizce)
 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi: Mühendislik Yönetimi, Kamu Yönetimi, Maliye, Sağlık Hizmetlerinde İletişim
 • Marmara Üniversitesi: Mühendislik Yönetimi, İş Güvenliği
 • Mersin Üniversitesi: Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yönetimi, İşletme, Kadın Araştırmaları, İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Kariyer Danışma, Kalite Yönetimi
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: İşletme
 • Namık Kemal Üniversitesi: Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme
 • Okan Üniversitesi: İşletme, Muhasebe ve Denetim, Bankacılık, Gayrimenkul Finansmanı ve Değerleme, Lojistik Yönetimi
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi: Biyoloji, Matematik, Yerel Yönetimler, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Sağlık Yönetimi, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Enformatik Online
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: İş Sağlığı ve Güvenliği, Sakarya Üniversitesi, İşletme, Kamu Yönetimi, Mahalli İdareler ve Şehircilik, Maliye, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Finans ve İktisat, Toplumsal Yapı ve Sosyal Değişim Analizleri, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Turizm İşletmeciliği, Bilişim Teknolojileri, Mühendislik Yönetimi, Bilişim Sistemleri, Eğitim Programları ve Öğretim, Kalite Yönetimi, Kariyer Psikolojik Danışmanlığı, Önleyici Rehberlik, Eğitim Yönetimi ve Denetimi
 • Selçuk Üniversitesi: İşletme
 • Süleyman Demirel Üniversitesi: İşletme Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Trakya Üniversitesi: İşletme, Muhasebe ve Denetim, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
 • Yalova Üniversitesi: Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İşletme

İlgini Çekebilir: Dünyadaki En İyi İnsan Kaynakları MBA Programları

Youthall’u takip et iş ve staj ilanlarını da kaçırma.

Youthall şirketler ile gençleri bir araya getiren profesyonel ağ ve yeni nesil işveren markası platformudur.