Tübitak Mam 2016 Yaz Dönemi Staj Başvuruları

Üniversitelerin lisans bölümü öğrencilerinin  yaz stajı yapmak üzere başvuruları 04 Nisan 2016 tarihine kadar web sayfamız üzerinde açılacak “staj başvuru sistemi” üzerinden yapılabilecektir.

Başvuru Hakkında Bilgiler:

  • Staj başvurusu yapılacak Enstitü ve Birimi seçmeden önce Enstitü, Birim ve Laboratuvarlar hakkında bilgi edinilmesi, tercihinize fayda sağlayacaktır.
  • T.C. Kimlik Numarası ile başvuru yapılacağından, her başvuru sahibinin tek bir başvuru hakkı bulunmakta olup, mükerrer başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • TÜBİTAK MAM Enstitü ve Birimlerinde sadece üniversite öğrenimine devam eden lisans öğrencilerine staj imkanı sağlanmaktadır. Değerlendirmelerde not ortalaması ve üniversiteye yerleştirme sıralaması dikkate alınacağından, not ortalamanızı ve üniversiteye yerleştirme sıralamanızı gösteren bilgiyi başvuru formunun ilgili alanına mutlaka yazmanız gerekmektedir.
  • Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.
  • Staj başvurularının olumlu neticeleri başvuru sırasında beyan edilen e-posta adreslerine gönderilecektir. Staj kabul e-postası ulaşmamış adayların staj başvuruları olumsuz değerlendirilmiş olacaktır. Beyan edilen e-posta adresinin hatalı olması ya da e-posta adresinin teknik nedenlerle ileti kabul etmemesinden doğacak gecikmelerden başvuru sahibi sorumludur. Staja kabul edilen öğrenciler veya üniversitelerine başvuru sahibine gönderilen kabul iletisinden başka bir yazı gönderilmeyecektir.
  • Merkezde 11 Temmuz 2016 – 25 Temmuz 2016 tarihleri arasında uygulanacak Toplu izin döneminde stajyer çalıştırılmayacak olup, Enstitü / Birimlerin tercih edeceği tarih aralığında toplu izin öncesi veya sonrasında staj yapılacak, staj süreleri bölünmeyecektir. (Staj süresinde her hafta 5 iş günü olarak kabul edilecektir.)
  • Staj için gereken belgeler, öğrencilere gönderilen staj kabul iletisinde belirtilecektir. Staja kabul edilen öğrenci, stajına başladığı gün belgeleri eksiksiz olarak getirmek zorundadır. Eksik belgeleri olan öğrenciler staja başlayamayacaktır.
  • Staja başlayacak öğrenci, Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan staj süresini gösteren yazı ve SGK Bildirgesini (5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5. Maddesi (b) bendine göre sigortalı olduğuna dair belge) getirmek zorunda olup, SGK Bildirgesini getirmeyen öğrenciler staja başlatılamayacaktır. SGK İşe giriş Bildirgesinin başlama tarihi, stajyerin staja başlama tarihi ile aynı olmalıdır.

Stajyer, staj süresince ilgili birim amirlerinin verdiği görevleri yapmakla yükümlüdür. Stajyer, Kurumun genel işleyiş kurallarına (giriş-çıkış saatleri, yemek saatleri, sağlık ve güvenlik kuralları, gizlilik ilkeleri vb. gibi) uymak zorunda olup, amirleri tarafından stajının sonlandırılması istenen öğrencinin ilişiği kesilecek ve durumu üniversitesine yazılı olarak bildirilecektir.

Stajyer öğrencilere kalacak yer temini sağlanamayacaktır.

Staj başvurusunda bulunacak tüm adaylar bu bilgileri okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

Başvuru İçin Tıklayınız!

 

İlgini Çekebilir: Dünyadaki En İyi İnsan Kaynakları MBA Programları

Youthall’u takip et iş ve staj ilanlarını da kaçırma.

Youth Awards Blog Banner

Youthall şirketler ile gençleri bir araya getiren profesyonel ağ ve yeni nesil işveren markası platformudur.

Bir yanıt yazın