Takım Çalışması Hakkında Bilmedikleriniz

Farklı düşünce tarzından almak, verimliliği arttırmak, iyi bir çatışma ve inovatif düşünme.. Bunlar takım çalışması dinamiklerinin bireye kazandıracağı yetkinliklerdir.

Takım çalışmasında beş alana odaklanan bir metodoloji vardır. Bu beş alan insanların nasıl görüldüğü, hareket ettiği, konuştuğu, düşündüğü ve hissettiği üzerinedir. Bir takımda çalışmak, yaklaşımları sizden farklı olabilen kişilerle işbirliği yapmak anlamına gelir. Bu süreçte birey; fikir farklılıklarını öğrenerek kendi farklılığını ortaya koymak için verimli bir şekilde harekete geçmelidir. Süreç içinde bireylerin kendilerine en uygun hızda paylaşım yapmaları ve birbirlerini yargılamadan sorular sormalarına destek verilmelidir.

Farklılıkların altında yatan nedenlerin çok da önemli olmadığı fikri pekiştirilmelidir. Asıl önemli olan, her bireyin kendi kişisel ve profesyonel deneyimlerinin bütünüyle şekillenmiş yaklaşımları ve davranışlarıdır.

Çalışma arkadaşları genelde karakter, yetkinlik veya statü konusunda hızlı yargılara varabilirler ve bu yargılar genelde çok spontane algılara dayanır. Bu reaksiyonlar, genelde, insanların kendilerini takdim etme şeklindeki farklılıklardan kaynaklanır. Karşımızdakinin görünümünü, hareketlerini, giyimini, ses tonunu ve kendileri hakkında söylediklerini dikkate alır ve bilinçaltımızda bu unsurlardan etkilenerek karar veririz.

Bu yazıdaki amacımız takım üyelerinin diğerleri üzerinde nasıl bir intiba bırakmak istediği ile gerçekte nasıl bir izlenim oluşturdukları farkı görmenizi sağlamak. Her bir takım üyesi başlamadan önce “kendi dünyasında” statü kavramının nasıl şekillendiğini farkına varmalıdır.

Takımlarda farklı düşünce tarzları yaratmak için bireylerin çeşitliliği çok önemlidir. Çeşitliliğin fazla olduğu ekiplerde birbirleriyle ters düşen davranışsal normların olması sıkça görülen bir olaydır. Takımlarda görülen iyi çatışmanın en genel nedenlerinden biri kişilerin yaptıkları iş hakkında düşündükleridir. Bireylerin farklı deneyimlere ve kişiliklere sahip olmaları, farklı tepkiler vermelerine neden olur, sorun çözme ve karar verme konusunda farklı düşünce tarzları geliştirmelerine zemin hazırlar. Bu farklı amaçlara inanarak çalışma durumu doğar.

Çeşitlilik bu farklılıklara göre ayrımcılık yapmadan, tersine bu farklılıkları bir avantaj olarak gören ve destekleyen bir yaklaşımdır. Farklı jenerasyonlardan ve kültürlerden gelen bireylerden oluşan takımların daha yaratıcı ve yenilikçi olduklarını araştırmalar da doğruluyor. Çeşitliliği sağlayan takımlarda bulunmak bireysel farkındalığı arttıran önemli bir unsurdur.

İletişim tarzlarının birçok boyutu vardır. Takım çalışmalarında bulunmak kişisel iletişim becerinizin farkındalığını ve gelişimini arttıran önemli bir unsurdur. İnsanların kendilerini ifade etmek için kullandıkları kelimeler, espriyi ve eleştiri tolere etme seviyesi, suskunluklar ve lafa girmeleri gibi birçok iletişim tarzını takımdaki çalışmalarda konuşmalar sayesinde fark edebilirsiniz.

Takımlar işin başında açık fikirliliğin seviyesini belirlemelidir. Bu sayede bireyler diğerleri hakkında sessiz kalma veya konuşma konusunda daha bilinçli olurlar.

Ayrıca takım üyeleri; duygularının yoğunluğunu, bir grup içerisinde tutku oluşturma ve bir çatışma veya kararsızlık durumunda duygularını nasıl yönetecekleri konusunda farklılıkları yaşayarak öğrenebilir.

Takım çalışmasında bulunmak; bireyin içsel çatışmalarını belirlemek ve çözmek için çok önemlidir. Bunu ve daha fazlasını öğrenmek için harekete geçip doğru bir takıma katılmanı, yaratıcılığını göstermeni öneririz. 🙂

Yazan: Resul Kürkçü

Youthall şirketler ile gençleri bir araya getiren profesyonel ağ ve yeni nesil işveren markası platformudur.