Şirket İçerisinde Sürekli Gelişim: Şirket Eğitim Yöntemleri

İnsan kaynakları departmanının şirket içerisinde ihtiyaç olan pozisyon ve insan kaynağının belirlenmesinden başlamak üzere birçok fonksiyonu bulunmaktadır. Bir çalışan ile insan kaynakları arasında geçen süreç ise sadece işe alım ile sonlanmamakta, çalışma yaşamı boyunca devam etmektedir. İnsan kaynaklarının şirketin geleceği için de oldukça kritik olan sorumluluklarından birisi de çalışanların sürekli gelişimini sağlamaktır. İK’nın eğitim ve gelişim fonksiyonuyla ilgili olan bu süreçte çalışanların gelişimini sağlamak için çeşitli eğitimler verilmektedir. İş başında ve iş dışında olmak üzere ikiye ayrılan bu eğitimleri detaylıca tanıma zamanı!

İş Başında Eğitim Yöntemleri (On-the-job training)

İş başında eğitim yöntemleri iş hayatında oldukça popülerdir.  Adından da anlaşılacağı üzere şirket içerisinde verilen bu eğitimler, şirket dışında verilen eğitimlere göre daha uygun maliyetli olmasıyla birlikte hızlı öğrenmeyi sağlamaktadır. İş başında eğitimler çalışanın şirketteki görevleri ile ilgili eğitimlerdir, bu sebeple çalışan öğrendiklerini daha iyi benimseyebilir. İş başında eğitimler çalışanların performansını artırmayı hedeflerken, motivasyon sağlamaktadır. Peki, iş başında eğitim yöntemleri nelerdir? En popüler iş başında eğitim yöntemlerini inceleyelim!

Mentörlük ve Koçluk

Mentörlük, mentör ve menti adı verilen kişiler arasında geçen bir eğitim sürecidir. Mentör, edindiği tecrübelerle elde ettiği bilgi ve becerileri mentiye yol göstermek için kullanır. Şirket içerisinde ‘mentör’ olarak adlandırılan kişiler yöneticilerdir diyebiliriz. Koçluk ve mentörlük birbirine oldukça benzerdir. Koçluk, deneyimli bir kişinin çalışanlara önerilerde bulunmasıdır. Mentörlüğe göre daha kısa bir süreci kapsar. Koçluk şirket yönetimini de destekler, şirket hedeflerinin belirlenmesi ve performansın geliştirilmesinde oldukça etkilidir.

İş Rotasyonu

İş rotasyonu, çalışanların çeşitli departmanlar arasında geçişini içeren bir eğitim sürecidir. İş rotasyonu sayesinde çalışanlar bilgi ve becerilerini sadece bir departmanla sınırlandırmamış, çeşitli departman ve görevler hakkında tecrübe edinmiş olur. İş rotasyonu süreci sonunda çalışan asıl pozisyonuna dönüş gerçekleştirir. İş rotasyonun bir diğer avantajı ise, çalışanların aynı işi yapmasından dolayı oluşabilecek motivasyon düşüşünün engellenmesidir.

Oryantasyon

Oryantasyon, çalışanlara işe başladıklarında verilen bir eğitimdir. Yeni işe başlayan çalışanların, iş süreçlerine ve şirket kültürüne alışmasını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Çalışan bu süreçte yapacağı işi öğrenir, çalışma arkadaşlarına ve çalışma ortamına adaptasyon sağlamaya başlar. Oryantasyon eğitiminin süresi 2 hafta veya 6 ay arasında değişebilir.

İş Dışında Eğitim Yöntemleri (Off-the-job training)

İş dışında eğitim, adından da anlaşılacağı üzere şirket dışındaki eğitim yöntemlerini kapsamaktadır.  Çalışanlar bir süreliğine asıl çalışma alanından ayrılır ve eğitim alanına gider. Bu alanda eğitime yönelik ekipmanlar mevcuttur. Şimdi, popüler iş dışı eğitim yöntemlerini inceleme zamanı!

Vaka Çalışması

Vaka çalışmasında, çalışanlara bir durum sunulur ve çözüme kavuşturulması istenir. Bu durumlar genellikle şirketlerin öncesinde karşılaştıkları veya karşılaşması muhtemel durumlardır, çalışanların aldıkları eğitim doğrultusunda bu durumlarda nasıl hareket edecekleri analiz edilmeye çalışılır.

Simülasyon

Simülasyon yöntemi; çalışanlara, çalışma ortamlarına neredeyse tamamen benzeyen sanal bir ortamda genellikle iş ekipmanlarını nasıl kullanacaklarını öğretmeyi hedefleyen  bir eğitim türüdür.

Konferans ve seminerler

Şirket dışında gerçekleşen diğer eğitim yöntemleri ise konferans ve seminerlerdir. Çeşitli alanlarda belirlenen konulara dair gerçekleşen konferans ve seminerler, çalışanların performansının geliştirilmesini sağlarken, iş performanslarını da artırabilir.

Şirket eğitimleri; çalışanların gelişimini desteklemek, motivasyonlarını ve iş performanslarını artırmak için sürekli devam etmektedir. Eğitimler, iş başında ve iş dışında olarak ikiye ayrılırken, hangi eğitim yönteminin seçileceği eğitimin sonunda elde edilmek istenen hedefler ile doğrudan bağlantılıdır. İnsan kaynakları departmanı ise bu noktalarda ciddi sorumluluklar üstlenmektedir.

İlginizi çekebilir: İş Dünyasında Çeviklik (Agility) Ve Çevik Dönüşüm Adımları

Youthall’u takip et iş ve staj ilanlarını da kaçırma!

 

Bir yanıt yazın