Proaktif Bir Düşünceyi Geliştirme Doğrultusunda İnovasyon Süreci

Yenilikçiliğin temelinde farklı düşünce yapılarının ürünü ortaya koyması, sunması rol oynar. Evet yeni bir şey ortaya koymak farklılık yaratır ancak bunun fayda açısından değerlendirilmesi de önemlidir. Bir şeyleri ortaya koyarken bunun önemi, yararı olması gerekliyken eğer dezavantajı varsa bu düşünce yapılarını  risk  altında oluşturmamak için bazı önlemlerin alınması şartını ortaya koyar.


1) Risk yönetimi

Bu aşamada  fikrinizin  geleceği için riskleri  tespit edin  ve bunların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını için riskleri olabildiğince önceden değerlendirin.

Riskler şunlar olabilir;

•  Asla sonuca ulaşılamama riski
•  Bütçenizi aşma riski
•  Fikrinizin  hatalı olması riskidir. (İhtiyacın tam tanımlanmamış olması)
•  Ürününün işletiminde zorluk yaşama riski
•  Ürünün beklenen  performansı vermeme riski
•  Ürünün  ileride güncellenmesi veya modernize edilmesi imkansız olma riski


2) Belirsizliklere karşı kısmen de olsa tolerans göstermeme ve planlı hareket etme

Girişimci bir kişi evet belirsizliklere karşı kaçmayıp yönetmesi gereklidir ancak bunun bir avantaj ve dezavantaj bakımından değerlendirilmesi durumunda belirli plan doğrultusunda hareket etmelidir.


3) Ayrıntılara önem verme ve piyasa açısından araştırma

Ortaya koyacağınız farklılığı iyi bir şekilde sunma açısından bu önem taşır.Çünkü iyi bir şekilde değerlendirmeme, araştırma yapmama o ürüne benzer bir ürün karşılaşıldığında  kararsızlık seviyesini gösterir ve hatta fikrinizden vazgeçebilirsiniz.


4) Yalın düşünebilme ve müşteri gibi düşünebilme

Karmaşıklığa düşmemek için basit düşünün ve odak noktanız çerçevesinde hareket edin. Örneğin insan odaklı bir yenilik ortaya koyuyorsanız bunu proaktif bir şekilde değerlendirin ve bunu alıcısı olan müşteriler gözüyle hareket edin.


5) Planlamanızı yüksek seviyede genişletme

Sonuç odaklı düşündüğünüz için belirli aşamalarda takılmama açısından belirli bir plan, düzen maksimum seviyede olması şart koşuludur.

Yazan: Merve Öçsoy

Youthall şirketler ile gençleri bir araya getiren profesyonel ağ ve yeni nesil işveren markası platformudur.

Bir yanıt yazın