İş Dünyası ve Duygusal Zeka

Günümüz 21.Yüzyıl dünyasının trend kavramlarından birisi olan duygusal zeka hayatın birçok noktasında önem kazanmasıyla öne çıkmakta ve iş dünyası da bu kavrama en çok önem veren alanlardan birisi olarak göze çarpmaktadır. Özellikle sosyal ve ekonomik anlamda dünyanın giderek karmaşıklaşması ve rekabetin oldukça artması ile birlikte duygusal zeka kavramı ayırıcı bir özellik olarak öne çıkıyor.

Tüm bu yukarıda sayılanların sonucu olarak, Forbes 500 Şirketlerinin yüzde 75’i duygusal zekanın şirketlerin yönetimi açısından temel nitelikte bir özellik olduğunu kabul etmektedirler daha fazlası için tıklayınız. Yine aynı şekilde duygusal zeka; çalışanlar arasındaki iletişimsel döngüyü, stres yönetimini, müşteriler ile olan ilişkileri ve yine bireylerin liderlik özelliklerini güçlendiren bir pozisyonda bulunduğu ve tüm bunların da sonuçta direnç ve yılmazlık gibi pozitif etkilere sebep olduğunu aynı zamanda da karar verme kabiliyetini ve empati yeteneklerini de olumlu etkilediği araştırmalar ile ortaya konulmaya devam etmektedir.

Duygusal zeka kavramının temelde bireylerin hem kendi duygularını anlama hem de başkalarının duygularının farkına varma ve bu duygulardan oluşan süreci etkili şekilde yönetme kabiliyetini içerdiği söylenebilir.Hem özel hayat içerisinde hem de profesyonel iş hayatı içerisinde oldukça önemli bir role sahip olan duygusal zeka , her bireyde belirli bir seviyede var olmakla birlikte geliştirilebilecek bir beceri olarak da karşımıza çıkıyor.

iş dünyası ve duygusal zeka

Duygusal zeka ve Şirketler 

Duygusal zeka kavramı genelde iş dünyası için, özelde ise şirketler adına oldukça önemli bir kavramdır. Özellikle içerisinde duygusal zeka becerisi yeteneği gelişmiş çalışanlara sahip olan şirketlerin, işyeri kültürü ve kurum kültürünü daha sağlam temellerle oluşturma ve sürdürme şansına sahip olduğu gözlemlenebilir. Ayrıca yine duygusal zeka becerisi yüksek liderlere sahip şirketlerde, çalışanların kendilerini daha güvenli bir çalışma ortamında hissetme duygusuna sahip oldukları ve çalışmalarında da daha verimli oldukları da söylenebilir.

Tüm bu durumlar duygusal zekaya sahip çalışanların dinleme becerileri, empati yetenekleri ve iletişim konusundaki büyük ustalıkları ile şirketin bütününe yayılan bir kültür ve kapsayıcılık oluşmasını sağlamaktadır. Bu noktada söylenmesi gereken bir diğer şey ise hem yöneticinin hem de çalışanın karşılıklı olarak başarılı bir duygusal zeka performansı göstermesi sonucunda ortaya en başarılı ve olumlu sonuçların çıkacağıdır.

Diğer yandan, günümüzde iş memnuniyeti ve şirketlerin bu başlığı değerlendirmesi kapsamında da artık değerlendirilen özelliklerin sadece maddi ve temel unsurlardan oluşmadığı ve özellikle çalışanların işyerlerinden daha fazlasını aradığını söyleyebiliriz.Çalışanlar özellikle duygusal ve psikolojik açıdan da duydukları ihtiyaç gereksiniminin giderilmesini öncelikleri arasında göstermektedir ve bu da yine bizi duygusal zekanın şirketler ve iş hayatı açısından ne kadar önemli olduğuna götürmektedir.Tüm Bu söylenenleri sonuçsal şekilde kanıtlar nitelikte olarak ,The World Economic Forum’a göre Duygusal zeka 2020 ve sonrasında en çok ihtiyaç duyulan beceriler arasında duygusal zekayı da göstermektedir daha fazlası için tıklayınız.

İlginizi çekebilir : İş Dünyasında Başarının Sırrı : Duygusal Zeka

Bir yanıt yazın