Çalışan Kadınların İşyerlerinde En Sık Yaşadığı 5 Sorun

Maalesef ülkemizde kadın olmak her alanda olduğu gibi iş dünyasında da kolay değil. Çalışan kadınlar her gün birçok zorluğa göğüs germek zorunda kalıyor. Bu konuda ülkemizde yapılan araştırmalar gün geçtikçe artıyor fakat hala yeterli seviyede değil. Biz de sizin için Rockefeller Foundation ve Thomson Reuters Foundation tarafından 19 tane G20 ülkesinde (Arjantin, ABD, Türkiye, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Kore, Endonezya gibi ülkeler) yapılan ve 9.500 çalışan kadının katıldığı araştırmanın sonuçlarını inceledik. İşte araştırma sonucunda çalışan kadınların en sık karşılaştığı 5 sorun;


1) Eşit Ücret

Araştırma sonuçlarına göre ankete katılan her 10 kadından 4’ü işyerindeki en büyük problem olarak cinsiyetler arasındaki ücret eşitsizliğini göstermiş.

Yine sonuçları incelediğimizde Y-kuşağı çalışan kadınların %43’ü aynı işi yapan erkeklerle aynı maaşı alacağına eminken, bu oran 50-64 yaş arasındaki kadınlarda %34’e kadar düşüş göstermiş.

Bir diğer ilginç bulgu ise; ABD’nin ücret eşitsizliği konusunda katılımcı ülkeler arasında en kötü performans gösteren ülke olması. ABD’de aynı işi yaptıkları erkeklerle aynı maaşı aldıklarını düşünen kadınların oranı %28 iken Hindistan’da bu oran %60. Ülkemizde ise bu oran %49 ile ortalamanın üzerinde seyrediyor.


2) İş Yaşam Dengesi

Listede en fazla şikayet gören madde olarak %44 ile iş yaşam dengesi gösterilmiş. Bu oran esnek iş saatleri, çocuk bakımı konusunda yetersizlik, yetersiz doğum izni gibi sık dile getirilen problemlerden daha yüksek.

Çin OECD verilerine göre dünya üzerinde çalışan kadın oranının en yüksek olduğu ülke olarak -%70- bu sorunda listede birinci sırada. (Çin’deki kadın istihdam oranını karşılaştırabilmeniz için Hindistan’da bu oranın %27 olduğunu hatırlatalım) Sadece Çin’de çalışmak için çocuğunun bakımını üstlenemeyen 269 milyon kadın var.


3) Çocuk-Kariyer Çelişkisi

İş yaşam dengesindeki rahatsızlıklara rağmen ankete katılan kadınların %47’si çocuk sahibi olmanın kariyerleri için engel oluşturmayacağını söylemiş.

Bu Brezilya gibi doğum izninin 6 ay olduğu ve izinden döndükten sonra anneye eski işinin garanti edildiği üstüne üstlük bebeği bir yaşına gelene kadar part-time çalışma imkanı olan ülkelerde gerçek olabilir ama Almanya, Fransa, İngiltere gibi dadı ücretlerinin çok yüksek olduğu ülkelerde maalesef geçerli değil.

Ülkemizde ise bu oran %63 ile oldukça yüksek bir seviyede.


4) Kariyer Fırsatları

Araştırmaya katılan kadınların %47’si erkeklerin kendilerinden daha fazla kariyer fırsatı olduğunu düşünüyor. Bir iş kurmak açısından bakıldığında bu oran %38’e kadar düşüyor.

Ülkemizin ise özellikle bir iş kurmak açısından ülkeler arasında en iyi yerlerden birinde olduğunuzu görüyoruz. Türkiye’deki çalışan kadınların %51’i iş kurarken erkeklerle eşit fırsatlara sahip olduğunu düşünüyor. Kariyer fırsatlarının eşit olmadığını düşünen kadınların oranı ise ülkemizde %31.


5) Taciz

Katılımcı ülkelerden oy kullanan kadınların %29’unun işyerinde en az bir kere tacize uğradığı fakat %61’inin bunu yetkililere hiç bildirmediği ortaya çıkmış. Bu konuda maalesef ülkemiz yukarılarda. Türkiye’de tacizin işyerinde ciddi bir problem olduğu söyleyen kadınların oranı %56 olmasına rağmen bunu yetkilere bildiren kadınların oranı sadece %21.

Ülkemizle beraber dünyanın farklı yerlerinde çalışan kadınlar maalesef birçok zorlukla mücadele etmek zorunda kalıyor. Yakın zamanda bu problemlerin çözülmesi, daha çalışabilir ve yaşanabilir bir iş dünyası oluşması dileğiyle.

Araştırma için daha detaylı bilgi için: http://www.womenatworkpoll.com/

 

Youthall Fanatiği/Marmara İngilizce İktisat '18/Endeavor Fellow /Economics Club