Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Staj Başvurusu

Bilişim teknolojileri alanında Türkiye’deki en yetkin kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yaz dönemi için staj başvurularının başlayacağı tarihi açıkladı. Adaylar için yurtiçi veya yurtdışında olup denkliği kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarında ikinci, üçüncü veya dördüncü sınıfta öğrenci olma ya da yüksek lisans programının devam etme ön şartı bulunan stajlar için BTK’nın ilgili sayfasında 13 ila 24 Nisan tarihleri arasında yayınlanacak elektronik form doldurularak başvuru yapılacak.

Haziran ayı sonunda başlayacak olan BTK Yaz Dönemi staj programına kabul edilenler ise 11 Mayıs 2015’te kurumun resmi internet sitesinde duyurulacak. İşte BTK tarafından yapılan duyurunun tamamı:

2015 Yılı Yaz Dönemi Staj Duyurusu:

Kurumumuzda Yaz Dönemi staj başvuruları, 13 – 24 Nisan 2015 tarihleri arasında bu sayfada yer verilecek elektronik form doldurulmak suretiyle alınacaktır.
Kurumumuzda staj yapmak isteyen adayların;

Staja başlama tarihinde yurt içi veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt dışı yükseköğretim kurumlarının ikinci, üçüncü veya dördüncü sınıflarında öğrenci olması ya da yüksek lisans programın devam ediyor olması,

Öğrenim gördükleri veya yüksek lisans yaptıkları fakültenin veya bölümün, mühendislik alanında; elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik, bilgisayar, telekomünikasyon veya işletme mühendisliği; sosyal bilimler alanında ise siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idarî bilimler, iktisat, hukuk, işletme veya iletişim bölümlerinden olması gerekmektedir.

Staj müracaatı kabul edilenler 11 Mayıs 2015 tarihine kadar Kurumumuzun resmi internet sitesinde duyurulacaktır. Stajyerliğe kabul edildiği halde geçerli mazereti olmaksızın ve bu mazeretlerini bir belge ile ispat etmeksizin (rapor, tutanak vb.) staja başlamayanlar Kurumumuza tekrar başvuruda bulunamazlar.

Staj programı, “Kurum görev ve işlerini tanıtma” ve “Uygulama” bölümlerinden oluşur. Staj programının “Kurumun görev ve işlevlerini tanıtma bölümü” 29 Haziran 2015 tarihinde Kurumumuz merkez binasında; “Uygulama” bölümü ise 30 Haziran 2015 – 31 Ağustos 2015 tarihleri arasında, üniversite alan ve bölümlerine göre ilgili birimlerde gerçekleştirilir. Kurumumuz merkez birimleri ile Ankara Bölge Müdürlüğü’nde staj yapacaklar 29 Haziran 2015 tarihinde Kurumumuz merkez binasında düzenlenecek olan “Kurum görev ve işlerini tanıtma” programına katılacaklardır.

Stajyerler, Kurumumuzda yaptıkları stajla ilgili olarak, öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu ile Kurumumuz arasındaki yazışmaları kendileri takip edeceklerdir.

Stajyerlerin kılık – kıyafetlerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olması gerekmektedir.

Staj, mesai saatleri içerisinde tam gün olarak yapılacaktır. Stajyerler mesai saatlerine uymakla yükümlüdürler. Stajyerlerin Kurumca kabul edilecek zorunluluk halleri hariç, devamsızlıkları toplam staj süresinin % 10’unu geçemez.

Stajyerler, Kurumca sağlanan kütüphane, yemekhane gibi hizmetlerden, imkânlar dâhilinde, yararlanabilecektir.

Kurumda staj yapanlara sosyal güvenlik kurumları ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı gibi herhangi bir ücret de ödenmeyecektir.

Stajyerler; stajın yapıldığı birim amiri ve/veya ilgili personelin değerlendirmesi çerçevesinde “Başarılı” ya da “Başarısız” sayılacaktır. Stajı başarı ile tamamlayanlara, kurum tarafından “Staj Başarı Belgesi” verilecektir.

Başvuru formunda yer alan bilgiler ile ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvurusu geçersiz sayılacaktır. Bunların başvuruları kabul edilmiş olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

Youthall şirketler ile gençleri bir araya getiren profesyonel ağ ve yeni nesil işveren markası platformudur.

Bir yanıt yazın