Sıra Dışı, Başarılı Kişilerin Ortak Özellikleri 1

Sıra dışı ve başarılı kişiler muhakkak dikkatimizi çekiyorlar. Temelde benzer oldukça fazla özellikleri var. Sizin için bu özelliklerden 10 tanesini derledim.

Net Hedef, Vizyon ve Amaç 

Başarılı kişiler sürekli olarak hayatlarında berraklık arayışındadır. Ne istediklerini bilirler ve hayallerinin peşinden giderler. Hedeflerine sadık kalabilmek için gerekli iradeyi net olmayan fikirlerin net olmayan sonuçlar doğurmasının farkındalığıyla sağlarlar.

Uzmanlık ve Mükemmeliyetçilik 

Başarılı insanlar neyi hedefliyor olursa olsun, alanlarında en iyi olma eğilimindedir. Hiçbir iş mükemmel yapılamayacak kadar sıradan ya da önemsiz değildir. Arzuladıkları her alanda uzmanlaşmayı hedeflerler.

Odaklanma ve Zaman Kontrolü

Başarıyı deneyimlemiş kişiler nasıl odaklanacaklarını bilirler. İşleri getirilerine göre sıralar ve hepsini teker teker yaparlar. 24 saat içerisinde yapılabilecek en fazla şeyi yapmaya odaklanır ve zamanlarını iyi değerlendirirler. Dakiktirler, geç kalmaz ve erken varmazlar.

Olumlu Tutum ve Azim 

Başarılı insanlar gerçekçi bir seviyede pozitiftirler. Gerçekçilikleri harekete geçmelerinden, olumlu tutumları ise ne olursa olsun hedeflenen başarının kaçınılmazlığından gelir. Önce harekete geçer, dönütlere göre düzenleme yaparlar.

Esneklik

Sıradan insanların en büyük yanılgısı tutarlılığın ne olursa olsun plana sadık kalmak olduğu düşüncesidir. Nice başarılı insan başlangıçtaki planlarından çok daha farklı bir yolda başarıya ulaşmıştır. Değişimin farkındadırlar ve geçerliliklerini sürdürebilmek adına değişirler.

Yüksek İletişim Becerisi

Başarılı kişiler herhangi bir dili konuşabilmekten öte, karşısındaki insanı anlayabilir ve kendilerini ifade edebilirler. İstedikleri sonuç için verimli ve açıklardır. İnsanlara kendilerini takip etmesi için sebepler verirler, eğlencelidirler.

Cesaret

Risk olmadan nice şey mümkün değildir. Başarılı kişilerde bir şeye başlama ve devam etme cesareti vardır. İlerlemek için gerekliyse fedakarlıktan çekinmeyeceklerdir.

Cömertlik

Kastedilen cömertlik yalnızca maddi değil, başarılı insanlar paylaşırlar. Nice şeyin paylaştıkça artacağının bilincindedirler. “Hayattan istediğin her şeyi, başkalarının isteklerini elde etmelerine destek oldukça alırsın. Zig Ziglar” Başkalarına açtığınız kapılar ve ardındakiler gerektiğinde hizmetinizde olacaktır.

Kendine Güven

Başarılı insanlar başarıyı hak ettiklerine ve kafalarına koydukları her şeyi yapabileceklerine inanırlar. Hata yapsalar dahi bunu bir başarısızlık olarak değil, daha iyi için bir fırsat olarak görürler. Bahaneler üretmez ve başkalarını suçlamazlar. Başarı; özgüven, özgüven ise başarı getirir.

Eyleme Odaklılık

Başarılı kişiler konuşmaya değil yapmaya odaklıdırlar. Harekete geçmeden önce mükemmel koşulları beklemek yerine harekete geçer ve gerekli koşulları yaratırlar.

 

Youth Awards Blog Banner

Youthall şirketler ile gençleri bir araya getiren profesyonel ağ ve yeni nesil işveren markası platformudur.