Pazarlama | Nedir, Ne İş Yapar, Neden Tercih Edilmelidir?

Pazarlama Departmanı Nedir?

Pazarlama Departmanı, bir işletmenin ürettiği ve kitlesiyle buluşturduğu ürünlerin (hizmet, ürün vb.) tanıtımının sağlanması, satışının artırılması, sektörde rakiplerle rekabet edebilmesi gibi konularla ilgilenir. Dağıtım kanalının tespiti, gerekli müşteri profili araştırması, fiyatlandırma ve müşteri memnuniyeti tespiti ve tüm bunların doğru planlama stratejileri üzerine oturtularak başarıyla sonuçlandırılmasından Pazarlama Departmanı sorumludur.

Pazarlamanın tam tanımını yaparken Pazarlama gurusu Philip Kotler’dan; “Pazarlama, karşılanmamış gereksinimleri ve talepleri saptayan; bunların büyüklüğünü ve olası karlılığını tanımlayıp ölçen; organizasyonun hangi hedef pazarlara en iyi şekilde hizmet verebileceğini belirleyen; seçilen bu pazarlara hizmet edecek uygun ürünlere, hizmetlere ve programlara karar veren; ve organizasyondaki herkesin müşteriyi düşünüp ona hizmet etmesini isteyen işletme fonksiyonudur.” alıntısını yapmak oldukça doğru olacaktır.


Pazarlama Departmanı Ne İş Yapar?

“Pazarlama” tanımı yapılırken sıklıkla “4P” denilen bir pazarlama karmasından söz edildiğini görüyoruz. “Product, Price, Place, Promotion” temelleri üzerine oturan bu anlayış, pazarlama mantığının temellerini oluşturur. Günümüzde her ürünün ya da hizmetin tüketiciyle buluşturulabileceği sayısız kanal varken bunun en doğrusunu bularak ürünün sürdürülebilirliğini artırmak pazarlama departmanının görevidir. Ürünlerinize ve anlayışlarınıza göre hedef kitlenizi doğru tespit ederek çalışır ve rakipleriniz yerine sizi tercih etmeleri için onlara doğru nedenler sunarsınız.

Firma bütçesini ayarlamak, ürünün markalaşması ve değer görmesi için uygun analizler yapmak, rakip firmaların performansını ölçmek, tanıtım ve iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmek ve müşteri ilişkilerini yönetmek görevleri arasındadır.

Bu departman, her ne kadar “satış departmanı” ile birlikte düşünülse de aslında ikisinin de ayrı ayrı fakat birlikte yürüttükleri görevleri vardır. İki departman da birbirinden bağımsız düşünülemez. Çalışmalarının senkronize olması gerekmektedir. Pazarlama, satışın stratejisini belirler fakat gerçekleştirmez. Satış departmanından gelen bilgileri değerlendirmek, bu departmanın görevidir. Ürünü doğru kanallarda doğru stratejilerle sektöre yerleştirdikten sonra tutundurulması da yine pazarlamanın görevidir. Olayların devamında olası karlılığı denetlemek ve aksi halde üretim durdurma ya da yeni ürün geliştirmesi konularıyla da ilgilenir.


Neden Tercih Edilmelidir?

Pazarlama, şirketlerde vazgeçilemeyen ve ilgisi olana göre oldukça zevkli bir departmandır. İnsan ilişkilerini, tutumlarını ve dinamik bir pazar analizini temel alan bu departmanda sürekli dinamik kalmak kariyer basamaklarını çıkanlar için oldukça tercih edilebilirdir. Doğru planlamayı yaparak sürekli müşteri analizi yapabileceğini düşünenler doğru yoldalar demektir.

Çalışacağı sektördeki durumlara ve insan davranışlarına çok fazla perspektiften bakabilen ve meraklı olan insanlar, pazarlama departmanında elbette başarılı olacaktır. Çalışan ya da çalışmayı hedefleyenlerin, insanların nasıl karar aldıklarına, neyi neden tercih ettiklerine, alışkanlıklarına detaycı gözle yaklaşarak inceleme yapmaları gereklidir. Toplumdaki birçok etkeni takip ederek doğru bir şekilde analiz edebilmek oldukça önemlidir. İnsanları anlamaya yönelik ilgisi olmayan kimsenin pazarlamayı tercih etmesi tavsiye edilmez.

İlgini çekebilir: İnsan Kaynakları | Nedir, Ne İş Yapar, Neden Tercih Edilmelidir?

Youthall’u takip et iş ve staj ilanlarını da kaçırma.

Üniversite eğitimine Yıldız Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nde devam etmektedir. Yer aldığı öğrenci kulübünde çeşitli projelerin düzenlenmesinde rol almıştır. 2019 yılından beri Youthall ekibinde yer almaktadır.